Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomens grundare

Bibelfrågan: Frågor och svar

Redan i mitten på 30-talet reste Jesu lärjungar omkring i området kring Medelhavet (ända bort till Italien) och mot Asien.

Fråga: Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till? (U.F.)

Kristendomen grundades på sätt och vis av lärjungarna till den judiske snickaren och kringvandrande predikanten Yeshua ben Yosef ("Jesus" på svenska) från Nasaret i Galileen några decennier efter vår tideräknings början. Allesamman var och förblev judar och från början rörde det sig inte alls om någon ny religion, utan Jesu lärjungar utgjorde helt enkelt en grupp eller sekt inom judendomen som var övertygade om att deras lärare snart skulle visa sig vara den världshärskare ("Messias" på hebreiska, och "Kristus" på grekiska) som de gamla judiska profeterna hade lovat skulle komma och upprätta ett Guds rike (dvs ett rike styrt av Gud) på jorden. Eftersom de trodde på "Kristus" kom de att kallas "kristna".

Innan Jesus lämnat lärjungarna hade han uppmanat dem att sprida "de goda nyheterna" (grek. "evangelium") om att Guds rike snart skulle vara verklighet och att det skulle stå öppet för var och en som var beredd att börja leva efter Guds vilja. Nu började lärjungarna följa den uppmaningen. Redan i mitten på 30-talet reste de omkring i området kring Medelhavet (ända bort till Italien) och mot Asien och spred ut det budskap som de ville att hela världen skulle få veta:

"Messias, Räddaren som vi har väntat på, har kommit! Han heter Jesus från Nasaret och han gav sitt liv för vår skull! Guds rike kommer snart att vara verklighet. Vänd om, börja följa Gud, så kommer ni också att få leva i Guds rike för evigt!"

Överallt började det bildas grupper av människor som övertygades av de judiska missionärernas budskap, och snart anslöt sig människor av allehanda nationaliteter. När tron på Kristus spreds ut över världen kom klyftan mellan denna nya tro och den tro som Jesus själv som jude växt upp med att bli allt större - och så småningom hade den förvandlats till en helt ny religion som kom att kallas "kristendom" - vilket ju faktiskt varken varit Jesu eller de ursprungliga lärjungarnas avsikt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judendomens betydelse för kristendomen
Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Hur uppstod katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?

Kristendomens utbredning i världen
Jag undrar var kristendomen finns idag, i vilka delar av världen. Du får gärna visa en karta där man kan se var den finns!

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.