Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomens utbredning i världen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Här är en karta som visar var i världen kristendomen finns.

Fråga: Jag undrar var kristendomen finns idag, i vilka delar av världen. Du får gärna visa en karta där man kan se var den finns! (G.L.)

Varsågod!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur började kristendomen?
Hur började kristendomen och hur hänger berättelsen om Moses i vassen samman med kristendomens uppkomst?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Hur många t6ror på bibeln?
Hur många som tror på bibeln vet nog ingen, men det är bara de kristna som har hela bibeln som sin heliga skrift.

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.