Följ Bibelfrågan på Facebook

Visste Johannes döparen vem Jesus var?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I Matteus 3:13, när Jesus kommer för att döpa sig, vet Johannes att Jesus är Messias som man väntat på. Men sedan, i Johannes 11 skickar Johannes några av sina lärjungar för att fråga honom: "Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?" Varför frågade Johannes Jesus om det? När han döpte honom innan så visste han ju vem han var. (J.S.)

När Johannes började sin verksamhet var han väl medveten om de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande Messias - och han förstod också sin egen roll som den "budbärare" som profeten Malaki sagt skulle "bereda vägen" för Messias. Hans far hade dessutom fått budskapet från en ängel att Johannes skulle "gå framför honom (Messias) i Elias ande och kraft".

Men liksom de flesta andra judar hade han en ofulkomlig bild av hurdan denne Messias skulle vara. Den allmänna föreställningen var att Messias skulle vara en mäktig krigare, en revolutionär som kom för att med våld befria det judiska folket från det romerska förtrycket, återupprätta kung Davids tron och "stanna för alltid" (Joh 12:34).

När Jesus kom och bad att få bli döpt av Johannes, visste vildmarkspredikanten genast att detta var mannen han väntat på. Detta var Messias. Och han protesterade och sa att han inte ens var värdig att knyta remmen på hans sandal och att det egentligen var Jesus som borde döpa honom.

Därmed hade Johannes fullgjort den viktigaste delen av sin uppgift - att bana väg för Messias. Nu hade Befriaren kommit och det betydde att stunden snart var inne för Messias att driva ut de romerska ockupanterna ur Palestina, ge judarna frihet och upprätta Davids kungadöme på nytt.

Men dagarna, veckorna och månaderna gick. Jesus vandrade runt i Palestina och pratade om riket. Och plötsligt fann sig Johannes själv fängslad sedan han kritiserat Herodes Antipas, landsfursten i Galiléen, för dennes omoraliska liv. Där satt han nu i fängelsehålan och tänkte på de messianska profetiorna i Jesajas bok, om hur den kommande befriaren skulle "förkunna frihet..." - alltmedan Jesus och hans lärjungar åt och drack med publikaner och syndare.

Johannes kunde inte annat än börja tvivla. Jesus var inte alls sådan som han föreställt sig att Messias skulle vara. Hade han misstagit sig? Var inte Jesus den som han väntat på? Var inte Jesus Messias, Befriaren, trots allt? Skulle man vänta på någon annan, som skulle förverkliga profetiorna?

Johannes måste få ett svar och han skickade några av sina lärjungar för att ställa frågan rent ut till Jesus. Och Jesus svarade med att hänvisa till vad de såg omkring sig.:

"Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud" (Matt 11:4)

Detta var exakt vad Gamla testamentets profeter hade sagt att man skulle få uppleva då Messias, Människosonen, kom för att upprätta Guds rike. Nu kunde de med egna ögon se detta hända. Det kunde bara betyda en sak. Guds rike var nära. Messias hade kommit. Johannes behövde inte tvivla - han hade inte misstagit sig. Jesus var den de väntat på.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

Jesus och Johannes döparen
Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades?

Återföddes Elia som Johannes döparen?
Hur ska man kunna tolka det som Jesus säger i Matteus 11:14 om att Johannes döparen var Elia på annat sätt än att Elia faktiskt återfötts som Johannes?

De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Var Johnnes döparen större än Jesus?
"Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen" säger Jesus i Matt 11:11, men enligt Gal 4:4 var ju Jesus själv "född av en kvinna" - innebär det att Jesus inte var större än Johannes döparen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.