Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus och hans förkunnelse

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus använde formuleringar som inte kunde tolkas som annat än att det var han som var den väntade Messias.

Fråga: Hur skulle du beskriva Jesus och hans förkunnelse? Jag håller nämligen på med en jämförelse mellan Jesus och Buddha. (P.F.)

Det kan inte vara lätt att göra en jämförelse mellan Jesus och Buddha, som var så helt olika och hade så helt olika syften med sin undervisning.

Kärnan i Jesu förkunnelse var "Guds rike" (även kallat "himmelriket"), ett begrepp som funnits inom judendomen i många sekler. Hundratals år före vår tideräknings början hade de judiska profeterna lovat att Gud en dag skulle sända en kung (hebreiska "messias", grekiska chrestos, svenska kristus) för att upprätta ett rike som slutligen skulle omfatta hela världen, där han skulle regera med Guds vilja, kärleken, som lag. Detta rike kallades för "Guds rike" eller "himmelens rike".

Omkring år 30 började Jesus, som då var bosatt i den lilla staden Nasaret 10-12 mil norr om huvudstaden Jerusalem, vandra omkring på den galileiska landsbygden och förkunna den goda nyheten att de gamla profetiorna om Messias hade börjat gå i uppfyllelse. Guds rike skulle snart skulle bli verklighet och om man ville bli "frälst" (räddad) undan "vredesdomen" och få en plats i Guds rike så måste man vända om från ett liv i strid mot Guds ord och börja följa Guds vilja.

Det här var inte någon unik förkunnelse. Johannes Döparen hade kommit med samma budskap. Den stora skillnaden var att Jesus använde formuleringar som inte kunde tolkas som annat än att det var han själv som var den väntade Messias. Han talade till exempel ofta om sig själv som "Människosonen". Det var ett uttryck som ofelbart förde tankarna till Daniels profetia om Messias ankomst, där profeten berättar om hur han i en syn såg "en som liknade en Människoson" komma till jorden på himlens moln för att upprätta Guds rike.

För övrigt var Jesu sätt att undervisa det traditionella bland landets religiösa lärare, vilket innebar att han i stor utsträckning använde sig av liknelser. Faktum är att större delen av den förkunnelse som finns nedtecknad i evangelierna består av liknelser - närmare bestämt ett trettiotal.

Jesu budskap var däremot inte det traditionella. Judarnas andliga ledare hade visserligen i alla år predikat lydnat mot Guds lag som ett villkor för att få del av de välsignelser Gud lovat Israels folk. Men Jesus gick ett steg längre och förklarade att det inte räckte med att bara lyda lagens bokstav och delta i de stadgade ritualerna och ceremonierna för att man skulle få en plats i Guds rike. Det avgörande var det inre motivet. Att man inte bara följde religionens regler av slentrian eller för att verka from, utan att man verkligen älskade Gud av hela sitt hjärta, ville följa Honom och strävade efter att låta sig ledas av Honom i allt man gjorde.

I Bergspredikan (som egentligen inte alls var någon offentlig predikan, utan ett privat samtal med lärjungarna) gav Jesus en rad exempel på hur detta skulle komma till uttryck i det dagliga livet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur började kristendomen?
Under årens lopp framträdde det åtskilliga judar som påstod sig vara Messias och hävdade att de hade fått i uppdrag av Gud att befria landet.

Vad var Jesu brott?
Jesus begick ett religiöst brott. Varför blev han då korsfäst i stället för att stenas som lagen stadgade?

Varför 'himmelriket' om det är på jorden?
Varifrån kommer egentligen namnet 'himmelriket' på den plats där vi föreställs befinna oss efter döden och/eller vid Jesus återkomst? Av namnet att döma låter det ju inte som en plats som torde befinna sig 'nere' på jorden.

Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Vilka bar ansvaret för att Jesus dog?
Varför påpekas det så ofta att det var romarna som dödade Jesus? Det var ju faktiskt judarna som såg till att han blev korsfäst. Annars skulle säkert inte romarna brytt sig om honom.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.