Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad hände med Jesu kropp?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas...

Fråga: Vad hände med Jesus fysiska kropp när han uppstod som helig ande? Man hittade ju aldrig den. Jag menar ju att människan lämnar sin kropp kvar på jorden och anden går vidare. Varför lämnade inte Jesus sin kropp kvar? Han kunde ju uppstå ändå. (L.L.)

Paulus säger i Korintierbrevet att vidJesu återkomst ska alla de troende, som fortfarande lever, förvandlas.  

"Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla [dvs både de som insomnat och de som fortfarande lever] förvandlas vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet" (1 Kor 15:52-53)  

"Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande" eller "Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp." (1 Kor 15:44)  

"Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt." (1 Kor 15:42)

De kristna som lever vid Jesu återkomst ska alltså inte lämna sina förgängliga kroppar liggande här och där på jorden, utan deras kroppar ska "kläs i oförgänglighet", förvandlas till andliga, evigt levande, kroppar.  

Och det var vad som hände med Jesu fysiska kropp. Den förvandlades till en andlig kropp - en oförstörbar, odödlig andlig kropp.  

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden.

Ska vi bli andar?
Redan i bibelns allra första bok framgår det att Gud skapade människan till sin avbild.

Varför är Johannes evangelium så annorlunda?
Hur kommer det sig att Johannesevangeliet skiljer sig så väldigt från de första tre evangelierna, som på många ställen har nästan exakt samma innehåll?

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.