Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu födelse - ett smart trick?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Hela kyrkoåret är indelat efter olika händelser i Jesu liv, men inga datum överensstämmer med de datum då olika händelser ägde rum.

Fråga: Även om inte prästerna säger att man firar Jesu födelseDAG på juldagen, så är det ändå den betydelse folk lägger in i det när de säger att de firar Jesu födelse. Det är ett smart trick att övertyga genom att inte förtydliga, bara låta folk anta och tolka. I bästa amerikanska advokatandan... (A.C.)

I Jesu fall kan vi inte fira hans "födelsedag" eftersom vi inte vet vilken av årets 365 dagar han föddes. Man skulle naturligtvis i varje julgudstjänst kunna upprepa detta, att "vi vet inte när Jesus föddes, men nu firar vi hans födelse i alla fall" - men jag förstår inte vad det skulle spela för roll. Det är ju faktiskt helt ointressant vilken dag det skedde. Det viktiga för de kristna är inte när Jesus föddes utan att han föddes.

Så att det skulle vara något trick är en ytterst långsökt tolkning. Vad skulle ett sådant "trick" tjäna till? Vad skulle kyrkan vinna på att "övertyga" någon om att Jesus föddes just den 25 december och inte någon annan dag under året? Alltsamman handlar ju bara om den kristna församlingens önskan att fira att Jesus föddes.

Över huvud taget är hela kyrkoåret indelat efter olika händelser i Jesu liv, men inga datum överensstämmer med de datum då olika händelser ägde rum. Innan man började fira Jesu födelse den 25 december, firade man till exempel hans födelse den 6 januari. Adventstiden, då man firade Kristi ankomster (födelsen, intåget i Jerusalem och hans framtida återkomst till jorden), omfattade först fem söndagar vilket sedan minskades till fyra. Mordet på barnen i Betlehem högtidlighålls den 28 december, de vise männens besök placerades på Trettondedagen den 6 januari, frambärandet av Jesus i templet den 2 februari, Marie bebådelsedag i mitten av mars, Johannes döparens födelse i slutet av juni, händelsen på Förklaringsberget i mitten av juli etc.

Inga av dessa datum är de rätta, men som sagt - det spelar ingen roll. Det är inte datumen församlingen firar, utan händelserna. Och ingen har något att vinna på att få någon att tro att det var just "firningsdatumen" som händelserna ägde rum. Och om folk ändå tror det, så har inte det heller någon betydelse.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds högtider
När Gud uppmanade människorna att hålla hans dagar heliga 'för alltid', så menade han det bokstavligen.

Föddes Jesus den 25 september?
En präst påstår att Jesus föddes den 25 september. Hur har man isåfall kommit fram till det?

Varför firar vi jul den 25 december
Sedan vilket århundrade har man firat minnet av Jesu födelse, och varför just den 25 december?

När föddes Jesus?
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/arnoll2.htm

Bibelns helger - Herrens högtider
På vilket sätt har vi ändrat våra högtider i förhållande till de judiska? Varför sammanfaller inte våra högtider med de judiska? Är det Rom som ligger bakom?

Varför skiftar påsken datum?
Alla andra helger infaller ju samma datum varje år, men inte påsken. Hur kommer det sig? En årsdag borde väl firas samma dag jämt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.