Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför måste Jesus dö?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har 3 frågor: Varför måste Jesus dö från judarnas perspektiv? Varför måste Jesus dö från romarnas perspektiv? Varför måste Jesus dö från de kristnas perspektiv? (M.Å.)

Det beror på om frågan antas vara ställd före eller efter korsfästelsen. Om vi hade ställt frågan till de tre kategorierna före Jesu död skulle svaren ha blivit ungefär:

Judarna (dvs de judiska politiska/religiösa ledarna): "Jesus måste dö därför att han hädar och påstår sig vara Gud, och det är belagt med dödsstraff."

Romarna (dvs de romerska makthavarna): "Jesus måste dö därför att han är en upprorsmakare som försöker få judarna att göra revolt mot kejsaren."

Några kristna fanns över huvud taget inte förrän en och en halv månad senare, så i stället hade väl frågan fått ställas till...

Jesu lärjungar: "Jesus får inte dö, och han kommer inte att dö. Han kommer inte att bli avrättad. Gud kommer att rädda honom."

Om vi hade ställt samma fråga till de tre grupperna ett par år efter Jesu korsfästelse skulle svaren kanske ha blivit något i den här stilen:

Judarna: "Jesus måste dö därför att han hädade och påstod sig vara Gud, och sådana ska inte få leva. Det är ju uppenbart att han inte var Messias, för isåfall skulle vårt land ha varit fritt nu. Den dag Messias kommer så lär vi märka det."

Romarna: "Jesus... det var väl en av alla de där hundratals upprorsmakarna som försökte få folket att resa sig mot kejsaren? Den sortens människor måste röjas undan innan de får för många anhängare och ställer till med revolt."

Och de kristna: "Jesus måste dö därför att romarna och de judiska makthavarna uppfattade honom och hans förkunnelse som ett hot. I själva verket var han oskyldig till allt han anklagades för - han var faktiskt fullkomligt syndfri även i Guds ögon. Och tack vare att han aldrig någonsin begått en synd lät Gud honom uppstå igen och bli den första människan någonsin som fick evigt liv.

Efter sin uppståndelse berättade han för oss att han i själva verket var Gud som hade blivit människa för att leva här och visa att en människa faktiskt kan följa Guds vilja i alla avseenden, förutsatt att hon låter sig ledas av Guds ande. Men i och med att han blivit människa så måste han också dö, precis så som alla vi andra människor dör (på grund av att vi brutit mot Guds vilja - syndat - och följaktligen förblivit fysiska, dödliga människor).

Det betydde ju faktiskt att han dog på grund av våra synder (för själv hade han inte begått några). Men eftersom Jesus var Gud och Gud är beredd att göra allt för att vi ska få evigt liv, så offrade han sitt liv för vår skull - trots allt lidande det innebar.

Men det viktigaste av allt var att han sa att om vi bara trodde på detta, om vi bara accepterade att han faktiskt var den Messias som Gud hade lovat sända och att han hade offrat livet för vår skull, och om vi bestämde oss för att gå i hans fotspår och fortsättningsvis göra vårt bästa för att följa Guds vilja, så skulle Gud stryka ett streck över alla våra tidigare synder och låta oss börja från början. Dessutom lovade han att ge oss sin ande, och det innebär inte bara att han numera hjälper oss "inifrån hjärtat" att följa Guds vilja, utan dessutom kommer vi - precis som Jesus själv - att uppstå och få evigt liv en dag."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare

Moralisk upprustning eller evigt liv
Gud förvandlade dessa fiskare till förkunnare med uppdrag att lägga grunden till Guds församling och förbereda mänskligheten inför den dag då Jesus skulle återvända som Messias för att ge dem som accepterat honom som sin Herre evigt liv och tillsammans med dem upprätta sitt rike.

Vad är synd?
Vad menar bibeln med begreppet 'synd'?

Lidande och ondska
Ondska är ett moraliskt begrepp och följaktligen helt förbehållet varelser som besitter förmågan att tänka i moraliska termer, att fundera över huruvida en viss handling är moraliskt rätt eller fel

Nåd och rättfärdighet
När vi i kristna sammanhang talar om Guds nåd, syftar vi på Guds kärleksfulla barmhärtighet och mildhet.

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.