Följ Bibelfrågan på Facebook

Nåd och rättfärdighet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud kan 'benåda' oss, på samma sätt som en domstol kan ge en skyldig brottsling nåd...

Fråga: Jag skulle gärna vilja veta vad begreppen 'rättfärdighet' och 'nåd' står för i kristet sammanhang. (D.S.)

Rättfärdighet är detsamma som "skuldfrihet", "syndfrihet", "att vara oskyldig till ett brott eller en synd".

Nåd är detsamma som "barmhärtighet", "mildhet", "kärlek". När vi i kristna sammanhang talar om Guds nåd, syftar vi alltså på Guds kärleksfulla barmhärtighet och mildhet.

Vi människor är alla syndare, dvs skyldiga till att ha brutit mot Guds vilja. Vi är alltså orättfärdiga. Därmed är vi underkastade "syndens lön" som är döden. Men Gud kan "benåda" oss, på samma sätt som en domstol kan benåda en skyldig brottsling. Det innebär att Gud av nåd (av kärlek, barmhärtighet) förlåter oss våra synder och förklarar oss rättfärdiga (dvs oskyldiga), vilket innebär att vi blir räddade (dvs frälsta) undan den påföljd - det "straff" - som synden egentligen skulle ha gett.

Vi blir alltså frälsta av nåd (dvs av Guds barmhärtighet).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Att synda 'mot bättre vetande'
Varje kristen människa som syndar, syndar 'mot bättre vetande' - vi vet att vi gör fel, men vi gör fel i alla fall.

Kan den som är frälst gå förlorad?
En gång frälst, alltid frälst. Eller? Kan man gå från frälst till ofrälst igen?

Vad menas med 'nåd'?
Vad innebär 'nåd' i den bemärkelse som ordet används i kristna sammanhang?

Martin Luther och Jakobs brev
Hur kommer det sig att Martin Luther kallade Jakobs brev för en 'halmepistel'?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Skenheliga kristna
Varför är många kristna så skenheliga? De låtsas vara moraliskt högtstående på alla sätt, men i verkligheten är de själva inte ett dugg bättre än andra.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.