Följ Bibelfrågan på Facebook

Kan den som är frälst gå förlorad?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: En gång frälst (räddad) alltid frälst. Eller? Kan man gå från räddad till att vara "oräddad" igen? (A.G.)

Enligt bibeln är det helt uppenbart att en människa kan gå miste om sin räddning undan evig död - om hon inte vill bli räddad. Man brukar ibland jämföra frälsningen med en livboj som kastas ut till en människa som har fallit i vattnet och är på väg att drunkna. Den drunknande griper tag i den och är räddad - förutsatt att hon inte släpper taget om livbojen innan hon kommit i land. Om hon gör det så drunknar hon...

Att vi "av nåd" blir räddade undan syndens konsekvenser (dvs döden) är samma sak som att en brottsling blir benådad därför att han ångrar sig djupt och följaktligen slipper undan det straff han egentligen skulle ha fått. Men det innebär naturligtvis inte att han kan återgå till det brottsliga liv han levde innan. Om han gör det så drabbas han på nytt av "lagens förbannelse". Detsamma gäller om en troende vänder Gud ryggen:

"Om de som tack vare kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus har kommit undan världens orenhet låter sig fångas av den igen och underkuvas, då ligger de ännu sämre till nu än förra gången. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått kunskap om rättfärdighetens väg än att ha kunskapen om den och sedan dra sig undan de heliga bud som de har mottagit" (2 Petr 2:20-21)

"Om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld..." (Hebr 10:26-27)

Evigt liv är något vi får som gåva av Gud under förutsättning att vi tar emot hans erbjudande om frälsning, följer honom och strävar efter att leva resten av livet enligt hans vilja. Men om vi medvetet vänder Gud ryggen, bryter mot hans vilja överlagt och avsiktligt, inte känner någon som helst ånger över det och inte vill ha någon mer kontakt med Gud, så tvingar han oss inte.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad menas med 'nåd'?
Vad innebär 'nåd' i den bemärkelse som ordet används i kristna sammanhang?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är "fattiga i anden" är saliga och att himmelriket tillhör dem. Det låter väldigt motsägelsefullt.

Räcker det att bara tro?
När jag konfirmerades för två år sedan fick jag lära mig att man uppnår evigt liv bara man tror på Jesus. Men när jag läste NT så säger Paulus att ’tro utan handling är inte värt någonting’ (eller något liknande).

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Döm inte
Bibeln säger på ett otal ställen att för att kunna döma rättfärdigt, måste den som dömer själv vara rättfärdig.

Att synda 'mot bättre vetande'
Varje kristen människa som syndar, syndar 'mot bättre vetande' - vi vet att vi gör fel, men vi gör fel i alla fall.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.