Följ Bibelfrågan på Facebook

Ingen är god utom Gud

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den unge rike mannen verkade ha en uppriktig önskan att få leva för alltid, och han visste att en ond människa inte kunde få evigt liv.

Fråga: Vad menade Jesus när han sa till den rike mannen som kallade honom "gode Mästare" att den ende som var god var Gud? Att han inte själv var god? (F.J.)

Det var en rik ung man som kom fram till Jesus, föll på knä framför honom och frågade: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?"

"Varför kallar du mig god?" svarade Jesus. "Ingen är god utom Gud".

Jesus sa inte att han inte var god, utan han satte mannen på prov. Vad han i grund och botten sa var: "Det finns bara en enda som är god, och det är Gud. Varför kallar du då mig för god? Innebär det att du tror på att jag och Gud är ett?

Tidigare hade några religiösa ledare utmanat Jesu auktoritet när han förlät den förlamade mannens synder. "Vem kan förlåta synder?" hade de undrat. "Det kan ingen utom Gud." (Mark 2:7) De hade rätt. Endast Gud kan förlåta synder.

Nu lånade Jesus de religiösa ledarnas argumentering för att sätta den unge mannen på prov. "Ingen är god - ingen utom Gud", sa Jesus. "Ändå kallar du mig god. Betyder det att du accepterar mig som Gud i mänsklig gestalt? Eller ser du mig trots allt bara som en lärare? Och vad lägger du isåfall för innebörd i ordet god?"

Och därmed satte Jesus samtidigt mannen på prov på det personliga planet. Vad menade han med "god". Han verkade ha en uppriktig önskan att få leva för alltid, och han visste att en ond människa inte kunde få evigt liv. När Jesus svarade med att redovisa några av Guds tio bud, förklarade mannen att han alltid hade följt buden. Han var en "god" människa. Men räckte det?

"Ett fattas dig", sa Jesus. "Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig." Jesus behövde inte säga: "Följ Gud." Eftersom han är Gud behövde han bara säga: "Följ mig!"

Den rike ynglingen insåg att det är omöjligt för en människa att vara verkligt god - att vara rättfärdig - att följa Guds vilja i alla avseenden. För hur gärna han än ville ha evigt liv, hur gärna han än ville leva enligt de tio buden, så förmådde han inte skiljas från sin förmögenhet.

Det räcker inte att vara "god" med mänskliga mått mätt. För att vi ska kunna få evigt liv måste vi vara goda på samma sätt som Gud är god. Medan vår mänskliga godhet har sina gränser - de må vara vida eller snäva och de må bestå av pengar eller andra personliga intressen - så är Guds godhet gränslös. Och den godheten kan vi aldrig uppnå av egen kraft, hur mycket vi än anstränger oss. Hur mycket vi än försöker följa Guds vilja, hur vi än bemödar oss att av egen förmåga hålla Guds bud, så kommer vi till en gräns där vi backar ur - någonting vi inte är beredda att offra för att följa Gud.

"Vem kan då bli frälst?" frågade Jesu lärjungar förskräckta när den rike ynglingen gått sin väg. "Vem kan då få evigt liv?"

"För människor är det omöjligt", svarade Jesus. "Men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."

Och själva nyckeln är Guds ande. Genom sin ande kan Gud ge oss evigt liv. När vi tar emot Guds ande, så förenar den sig med vår själ, blir en del av vårt jag och formar det mer och mer i samklang med Guds väsen, Guds vilja. Guds ande - Jesu egen ande - hjälper oss att följa Gud och inte låta oss hindras av någonting. Och den dag då Jesus kommer tillbaka till jorden kommer samma gudomliga ande att förvandla oss till eviga, fullkomliga varelser (1 Kor 15:52) - till Guds avbilder med evigt liv!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gå i Jesu fotspår
Vi kan aldrig gå i Jesu fotspår, som du säger. Det kunde bara de människor som levde på jorden samtidigt som honom. Att följa honom så precis är ju rent omöjligt. Vi är kallade att lyda honom och göra hans vilja, inte att gå i hans fotspår.

Pengar, rikedom och Guds rike
Kan inte en människa som är förmögen få evigt liv? Det verkar absurt att Gud skulle ställa upp ett sådant villkor som att man måste ge bort allt man äger för att komma in i Guds rike.

Leva enligt Guds vilja
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Den andliga uppståndelsekroppen
Hur kan någon tro på att människor som har dött och ruttnat och blivit till ingenting för kanske flera tusen år sen ska kunna uppstå igen?

Jesu uppståndelse
Varför lägger kristna sån vikt vid Jesus uppståndelse. Det är ju jättesvårt att tro på nåt sånt, och då är det väl inte konstigt om folk inte blir kristna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.