Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför talar bibeln om både Juda och Israels land?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många som läser de gammaltestamentliga profetiorna sätter likhetstecken mellan det forna nordriket Israel och det nutida landet Israel.

Fråga: Har börjat fundera över varför det på så många ställen i GT står om Juda och Israel. I t ex Jeremia 11 står det om Juda förbundsbrott och i 12:14 står om Israels grannar. Kan det vara så att palestinierna (araber) är Juda folk? Tänker på Guds löfte till Abrahams son Ismael, tjänstekvinnans son. Är Juda Ismaels barn? I kapitel 13 liknas Juda vid ett vinkärl. Israel är ju av Isaks ätt. Får det inte att gå ihop. (I.A.)

Förklaringen är att det som bibeln kallar "Israels folk" eller "Israels barn" är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel (som från början hette Jakob). Från början utgjorde de här 12 stammarna ett enat folk, men ungefät 900 år före vår tideräknings början delade man upp sig i två riken. Dels det norra riket som fick namnet Israel och där alla stammarna utom Juda och Benjamin bodde. Judarna och benjaminiterna bodde i det södra riket som man gav namnet Juda. (Leviterna fanns i båda rikena.)

Det är därför det talas om Israel och Juda.

På 600-talet före Kristus föll nordriket Israel för assyriska erövrare. Invånarna fördes bort i fångenskap och återvände aldrig mer utan spreds ut över världen. Mindre än ett sekel senare var det Juda rikes tur att drabbas av samma öde. Judar och benjaminiter (och leviter) fördes då bort till Babylon - vad som kallas "den babyloniska fångenskapen". Deras ättlingar återvände emellertid ett par generationer senare till de trakter där de tidigare bott, och där blev de sedan kvar tills de i vår tideräknings början drevs bort av romarna.

Ett problem är att många som läser de gammaltestamentliga profetiorna sätter likhetstecken mellan det forna nordriket "Israel" (som omfattade alla de israeliska stammarna utom judar och benjaminiter) och det nutida landet Israel (som bebos nästan bara av judar). När begreppen "Israel" eller "Israels folk" används i GT:s profetior syftar det alltid på antingen:

a) det israelitiska 12-stams-folket som helhet (dvs alla patriarken Israels ättlingar, alla "Israels barn" inklusive judarna); eller

b) nordriket Israel.

Det syftar aldrig på enbart det judiska folket eller vår tids Israel.

Palestinierna, som ju är araber, är Abrahams ättlingar genom hans son Ismael.

Judarna (som nu bor i landet Israel) och de övriga israeliska stammarna är Abrahams ättlingar genom hans son Isak.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När uppkom namnet Palestina?
När började man kalla judarnas land för Palestina? Från början hette det väl Israel?

Jerusalem - en judisk eller muslimsk stad?
Är det Guds folk eller muslimerna som har rätt till Jerusalem? Säger inte bibeln att Jerusalem är judarnas stad?

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

Hur gammalt är Israel?
Inom kristendomen pratas det mycket om Israel och Jesus och sånt i samma mening. Som jag har förstått det så skapades staten Israel genom att FN tyckte att det skulle vara sjysst att slänga ut dom som då levde i den brittiska kolonin Palestina i öknen. Vad är då detta Israel det pratas så mycket om? Fanns staten Israel förr i tiden på nån annan plats.

Ska Israel få Palestina?
Står det verkligen någonstans i bibeln att israeliterna ska få Palestina? Isåfall - varför det?

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.