Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I stort sett det område som i dag besitts av judarna och utgör nationen Israel (plus Västbanken och Gazaremsan samt en remsa öster om Döda havet, Jordanfloden och Gennesarets sjö) är det som Gud lovade Abrahams ättlingar.

Fråga: Jag undrar hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken. De ställen som som står i bibeln finns ju inte i dagens kartböcker. Går det att på ett ungefär beskriva ytan? (A.Å.)

Jag antar att du avser den beskrivning av "Kanaans land" som finns i 5 Mos 34:1-4:

Från "Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar"

Moses stod alltså på berget Nebo (som ligger rakt öster om Jerusalem, på andra sidan Döda havets norra spets) och tittade mot norr och väster.

Så fördelades Kanaans land mellan de israelitiska stammarna

  • Rakt norrut, längs floden Jordans östra strand låg landet Gilead, som kom att bebos av Gads stam och i dag tillhör Syrien. Norr om Gilead följde så Manasses stams östra område (Manasse hade mark både väster och öster om floden).

  • Dan, som var Kanaans nordligaste stad, låg cirka 3,5 mil norr om Gennesarets sjö (ungefär så långt som nationen Israel sträcker sig nu).

  • Naftalis stam tilldelades området från Dan (från Libanon) och söderut på västra sidan om Gennesarets sjö.

  • Efraims och Manasses stammar fick området väster om - och även delvis öster om - floden Jordans mellersta sträckning (mitt emellan Gennesarets sjö och Döda havet).

  • Söder därom låg Juda stams område som sträckte sig söderut till Simeons stams marker.

  • I söder sträckte sig Kanaans land ner i Negevöknen och i väster sträckte det sig ut till Medelhavet, men exakt hur långt öster om Jordanfloden israeliterna bodde är svårt att säga.

Man kan väl i stort sett säga att det område som i dag besitts av judarna och utgör nationen Israel (plus Västbanken och Gazaremsan samt en remsa öster om Döda havet, Jordanfloden och Gennesarets sjö) är det område som Gud lovat att Israels 12 stammar (judarna och resten av Israels folk) ska få ta i besittning för evig tid den dagen då Messias kommer och upprättar sitt rike.

"Då skall [jag] sluta ett nytt förbund med Israels hus [de tio nordliga stammarna] och med Juda hus [Juda stam, dvs judarna, och Benjamins stam]... Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan" (Jer 31:31,33)

"Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud" (Hes 36:27-28)

Den dagen kommer hela Israels folk - alla de tolv stammarna - att få njuta av de välsignelser som Gud utlovat, tillsammans med alla de andra som också är Abrahams sanna barn genom tron på Gud (Gal 3:7), oavsett om de är födda som judar eller palestinier eller något annat folk. Den dagen kommer judarna att leva där tillsammans med människor från alla folk - med egypter och libyer, irakier och jordanier - som alla har accepterat den galileiske snickaren Y’shua, Jesus, som Messias. Och de kommer att leva i fred, för hela landet kommer att vara deras.

"Och Herren ska vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid" (Mika 4:7)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och Israels folk
Att som kristen välsigna judarnas strävan efter ett liv i trygghet innebär inte att man nödvändigtvis måste välsigna varje regering i staten Israel oavsett hur den agerar.

Jerusalem - en judisk eller muslimsk stad?
Är det Guds folk eller muslimerna som har rätt till Jerusalem? Säger inte bibeln att Jerusalem är judarnas stad?

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

Konflikten Palestina och Israel - vad är rätt?
Gång på gång i samband med konflikten mellan Israel och Palestina hör man talas om "guds löften" till Israel och om judarnas "bibliska rätt" till landet. Men vilka är de här gudomliga löftena, vad står det egentligen i Bibeln och vad har det för relevans till situationen i Israel i dag?

Hur gammalt är Israel?
För 3000 år sedan grundade Israels 12 stammar ett rike i Kanaans land - den kustremsa vid Medelhavet som enligt Guds löfte skulle tillhöra Abrahams ättlingar israeliterna i evighet.

Ska Israel få Palestina?
Guds löfte till Israels folk var en del i ett villkorslöst förbund...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.