Följ Bibelfrågan på Facebook

Könsbyte

Fråga: Vi har i vår kommun en man som var gift och far till en flicka, men menade på att han hamnat i fel kropp. Han lever nu sedan flera år tillbaka som kvinna (det märkliga var att han som man var kapabel att fortplanta sig). Vi tycker synd om hans barn som idag har “två mammor”? Vad jag vill peka på är att det ofta är andra människor inblandade, det är inte bara personen själv som påverkas utan också familj och vänner. (K.)

Svar: Det är oerhört viktigt - rentav livsavgörande - att en människa får leva med en kropp som stämmer överens med hennes själ. Om naturen har gjort ett misstag och en kvinna har fötts med en manlig kropp (som givetvis är fullt kapabel till fortplantning, det är inget märkligt i det), så handlar det inte om något könsbyte ifall hon låter korrigera detta naturens misstag så att hon får de fysiska kvinnliga könskarakteristika som hon rätteligen borde haft från början. Hon har ju hela tiden själsligen haft samma kön, dvs varit kvinna, men med fel fysiska organ.

Naturligtvis är det andra människor inblandade, och det kan säkert vara svårt för andra att acceptera en omställning av detta slag, men det är ju faktiskt inte individen som förändras utan bara hans eller hennes yttre fysiska kännetecken. (Man kan kanske jämföra det med en person som drabbas av svåra vanställande brännskador och får ett helt nytt utseende. Det yttre förändras men individen, den inre människan, är fortfarande densamma.)

När det gäller en så här viktig bit, som att man har fötts med felaktiga könskarakteristika, så måste man ha rätt att få bli en hel människa - där själ och kropp stämmer överens - även om det kan upplevas som "konstigt" av omgivningen som tidigare sett personen som tillhörande ett annat kön. Det är ju ingen man som gör en könskorrigering för nöjes skull, eller bara därför att han "menar på" eller "tycker" att han har fått fel kropp, utan därför att han helt enkelt själsligen och i alla avseenden utom de yttre fysiska är en kvinna. Och det är garanterat inget lätt beslut att fatta, i synnerhet om man har familj och kanske även en omgivning som har svårt att förstå.

Men jag tror inte att man behöver tycka synd om mannens dotter. Flickan älskar honom förhoppningsvis som den person han är - hennes förälder - oavsett hans utseende. Problem kan möjligen uppstå om hon drabbas av utomståendes (exempelvis andra barns) kommentarer, men det är ju något som deras föräldrar måste se till att förhindra genom att inte spä på eventuella fördomar utan i stället förklara varför hennes pappa tvingats göra den könskorrigering han gjort.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Transsexualitet och könsbyte
Är det synd att genomgå behandling mot transsexualism, s.k. "könsbytesbehandling"? Jag är en kristen tjej som för ett par år sen bytte kön från att tidigare kroppsligt ha varit "man".

Könsoperation - rätt eller fel?
Om en man känner sig som kvinna, är det då synd att operera sig och börja käka hormoner och sådant?

Präster, äktenskap och celibat
Varför ska en präst leva i celibat och vad är syftet med det?

Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Förespråkade Jesus celibat?
Är inte Jesu ord i Matt 19:10-12 liksom Paulus ord i 1 Kor 7:7 och 32 ett stöd för uppfattningen att präster ska leva i celibat?

Vad menar Jesus med "könlösa"?
I Matteus 19:12 talar Jesus om dem som "gjort sig könlösa". Vad menar han med det? En del vill göra gällande att versen avser kastrering för att undvika den sexuella synden. Man tar även Origenes från Alexandria som stöd för detta då han ska ha kastrerat sig själv baserat på denna vers.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.