Följ Bibelfrågan på Facebook

Förespråkade Jesus celibat?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det fanns förvisso människor som inte gifte sig, och Jesus nämnde som exempel sådana som avstod från äktenskap för att i stället engagera sig för himmelriket.

Fråga: Är inte Jesu ord i Matt 19:10-12 liksom Paulus ord i 1 Kor 7:7 och 32 ett stöd för uppfattningen att präster ska leva i celibat? (J.H.)

Det samtal mellan Jesus och lärjungarna som återges i Matteus 19 handlar över huvud taget inte om celibat eller inte, utan är en fortsättning på Jesu uttalande om skilsmässor:

"Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt!" (Matt 19:6)

När lärjungarna hörde det var deras ögonblickliga reaktion att i så fall var det bäst att inte gifta sig över huvud taget. De ansåg det fullt rimligt att mannen skulle vara i en sådan ställning att han kunde skilja sig om han ville, och om det inte var möjligt utan det betraktades som äktenskapsbrott i Guds ögon, så föredrog de att förbli ogifta.

Jesu svar var att "detta ord", dvs det han just sagt om äktenskapet - att när Gud förenade två människor så var det hans tanke att det skulle vara hela livet ut - var någonting som det inte var alla givet att förstå:

"Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan" (Matt 19:11)

Och lärjungarna visade klart och tydligt med sin kommentar att de inte tillhörde dem som fått gåvan att förstå...

För faktum kvarstod: Guds syfte med mannen och kvinnan - skälet till att Gud faktiskt skapat den mänskliga arten med två kön - var just att de skulle förenas till ett kött. Naturligtvis kunde man leva ogift och det fanns förvisso människor som inte gifte sig, men då handlade det om undantagsfall. Jesus nämnde som exempel sådana som fötts med sexuella handikapp, sådana som blivit kastrerade, och sådana som avstod från äktenskap för att i stället engagera sig för himmelriket (kanske tänkte han bland annat på sig själv och på sin syssling Johannes döparen).

Det var sådant som kunde vara skäl att leva ogift, men att avstå från äktenskap av rädsla för att inte kunna skilja sig efter behag, det innebar att man inte förstod någonting av det som Jesus just hade sagt om äktenskapets syfte och Guds avsikter när han "från begynnelsen gjorde dem [människan] till man och kvinna", nämligen att "de två ska vara ett kött" (Matt 19:4-5).

Det finns följaktligen ingenting i Jesu ord som innebär en uppmaning till celibat. Tvärtom! Vad han säger är enbart ett konstaterande att det förvisso finns människor som ofrivilligt eller frivilligt förblir ogifta, men att det är undantag från regeln. Guds avsikt är den han just har redogjort för, nämligen att män och kvinnor ska leva tillsammans och att äktenskapet ska vara livet ut.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var celibat förbjudet på Jesu tid?
Enligt boken 'da Vinci-koden' var det på Jesu tid förbjudet i lag för en jude att vara ogift. Hur kan då bibeln påstå att Jesus levde i celibat?

Vad säger bibeln om skilsmässor?
I Israel på Jesu tid - och hundratals år dessförinnan - kunde mannen göra sig av med sin hustru praktiskt taget när han ville.

Hur blir man och kvinna 'ett'?
Om två människor har blivit ett genom att den vigts av en präst, genom att föräldrarna arrangerat ett brudköp eller genom att de gemensamt beslutat sig för att vara tillsammans, spelar ingen roll.

Präster, äktenskap och celibat
Varför tillåter vissa kyrkor att prästerna är gifta, medan andra kräver att de lever i celibat? Vad innebär egentligen Jesu ord i Matt 19:10-12 och Paulus ord i 1 Kor 7:7, 32?

Får en kristen skilja sig?
Betyder Jesu ord om skilsmässor att två människor som inte längre kan leva tillsammans bryter mot Guds vilja, dvs begår en synd, om de skiljer sig?

Ska homosexuella kunna gifta sig?
Finns det något ställe i Bibeln som säger att äktenskap mellan homosexuella är okej?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.