Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska homosexuella kunna gifta sig?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla de regler vi möter i Nya testamentet - vare sig de gäller män, kvinnor, heterosexuella, homosexuella, gifta, ogifta, unga och gamla - avser förhållandena inom den kristna församlingen.

Fråga: Det är väldigt mycket snack ifall giftemål mellan homosexuella ska få äga rum. Svenska kyrkan har ju t.ex. i min kommun haft ett lesbiskt par som vigits. Jag tycker att detta låter tokigt. Finns det något ställe i Bibeln som säger att äktenskap mellan homosexuella är okej? För vilka är vi annars att ändra på det? (E.)

Svaret är nej. Det finns inte något bibelställe som säger att äktenskap mellan homosexuella är okej.

Faktum är att bibeln inte tar upp frågan över huvud taget. När den talar om äktenskap så förutsätts det att parterna är av olika kön.

Däremot har den en del annat att säga om äktenskapet - sådant som uppenbarligen ansågs viktigare att understryka - som till exempel att äktenskap mellan människor som tidigare varit gifta (1 Kor 7:10-11) eller mellan en man och en änka, inte är okej (1 Kor 7:8).

De här förhållningsreglerna omfattar för övrigt även sådana saker som att en kvinna absolut inte ska vara barhuvad när hon ber till Gud (1 Kor 11:5). Inte heller ska hon använda smycken (1 Tim 2:9) eller undervisa (1 Tim 2:11 och 1 Kor 14:22). Det är inte heller okej att en man har långt hår (1 Kor 11:14). Vidare förbjuder Guds ord användandet av rättsliga metoder för att reda ut eventuella tvister (1 Kor 6:1-6).

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att allt detta enbart handlar om hur de troende skulle leva. Alla de regler vi möter i Nya testamentet - vare sig de gäller män, kvinnor, heterosexuella, homosexuella, gifta, ogifta, unga och gamla - avser förhållandena inom den kristna församlingen. Hur människor levde i samhället i övrigt - vem de gifte sig med, hur de klädde sig och smyckade sig, om de var homosexuella eller långhåriga eller ägnade hela dagarna åt rättsliga tvister i domstolarna - var inte något som den kristna församlingen engagerade sig i. Eller som Paulus uttryckte det:

"Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför [församlingen]? Är det inte dem som står innanför ni ska döma? Dem som står utanför ska Gud döma" (1 Kor 5:4)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Homosexualitet - onaturligt och synd?
Det var inte Guds mening att män skulle bli förälskade i män eller kvinnor i kvinnor. Bibeln är helt klar på hur Gud har tänkt att ett parförhållande ska fungera - nämligen mellan man och kvinna.

Förlovning på bibelns tid
Vad säger Bibeln om förlovning? Har förlovningen någon kristen eller biblisk bakgrund?

Transsexualitet och könsbyte
Det viktigaste för varje människa måste vara att hon får känna sig 'hel' - att hon får bli 'helad' i alla bemärkelser, både själsligen och kroppsligen.

Speciella kläder för kristna
Vi ( jag och några vänner) forskar lite om klädsel i olika religioner. Jag söker efter typiska kristna kläder, men det är svårt att hitta.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.