Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomen, åldrandet och döden

Bibelfrågan: Frågor och svar

Kristendomen innehåller inga regler för hur föräldrar och släktingar ska tas om hand.

Fråga: Hur ser man på åldrandet inom kristendomen? Har man som plikt att ta hand om sina föräldrar och gamla släktingar? Hur vårdas man i livets slutskede? Hur ser man som kristen på döden och hur sörjer man som anhörig till någon som har gått bort? (C.S.)

Man ser inte på åldrandet på något sätt än alla andra icke-kristna i samhället gör. Kristendomen är tron på att Jesus var och är Messias - den innehåller inga regler för hur föräldrar och släktingar ska tas om hand. De enda regler som finns inom kristendomen är "Älska dina medmänniskor som dig själv" och "Behandla andra så som du själv vill bli behandlad", och de utgör grundvalen för en kristens handlande i alla sammanhang.

Kristna vårdas hemma eller på samma institutioner eller sjukhus som alla icke-kristna. Det finns inga sådana uppdelningar.

Kristna sörjer sina bortgångna anhöriga precis som alla andra. Enda skillnaden är att man som kristen ser döden som någonting tillfälligt och är övertygade om att man kommer att uppstå igen till evigt liv i Guds rike - och träffas på nytt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Uppståndelse - en omöjlighet?
Hur kan någon tro på att människor som har dött och ruttnat och blivit till ingenting för kanske flera tusen år sen ska kunna uppstå igen?

Silvertråden
Står det något i bibeln om silvertråden som sägs hålla anden och kroppen samman och brister när man dör?

NDU - Nära döden-upplevelser
Hur ska man se på "nära döden upplevelser" - med tanke på att människan är död och icke medveten fram till Kristi andra tillkommelse...eller i annat fall fram till "domens dag"?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.