Följ Bibelfrågan på Facebook

NDU - Nära döden-upplevelser

Bibelfrågan: Frågor och svar

En döende människa är en levande människa så länge inte hjärnans funktioner har slagits ut oåterkalleligt.

Fråga: Hur ska man se på "nära döden upplevelser" - med tanke på att människan är död och icke medveten fram till Kristi andra tillkommelse...eller i annat fall fram till "domens dag"? (T.N.)

Död är man när hjärnans funktioner oåterkalleligen har upphört. Detta tillstånd kan man inte vakna upp ifrån, för om man ”återvänder till livet” visar det att hjärnans funktioner inte hade oåterkalleligen upphört.

Nära döden-upplevelser är alltså - som beteckningen också mycket riktigt säger - upplevelser som en människa har då hon är nära att dö, men trots allt fortfarande lever. Hon befinner sig då i ett tillstånd där blodcirkulationen till hjärnan är dålig - och syresättningen av hjärnan följaktligen är nedsatt - men fortfarande tillräcklig för att dess funktioner inte ska slås ut oåterkalleligt.

Det finns ingen anledning att tro annat än att att de här upplevelserna har sitt upphov i de förändrade hjärnfunktionerna hos den döende eller djupt medvetslösa individen och följaktligen är av samma art som andra liknande upplevelser som människor har - drömmar, hallucinationer etc.

Några efter döden-upplevelser har vi däremot - av naturliga skäl - aldrig hört talas om.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött om man är kristen?

Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?

Silvertråden
Står det något i bibeln om silvertråden som sägs hålla anden och kroppen samman och brister när man dör?

Villkoren för evigt liv?
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Vara kristen eller leva livet?
Visst ska vi leva livet. Men varför inte också sikta på att leva för alltid?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.