Följ Bibelfrågan på Facebook

Molok

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att låta barn ’gå genom eld’ var förbjudet bland israeliterna, men bibeln berättar om hur Israel många gånger vände Gud ryggen och bröt mot hans vilja.

Fråga: Vad var guden Molok för sorts gud? (G.H.)

Molok var en kananeisk gud, som troligen motsvarade ammoniternas gud Milkom och ibland omnämns som mer eller mindre synonym med Baal. Dyrkan av Molok var förbunden med människooffer - man bar fram sitt barn till guden och offrade det i eld. Syftet med de offren var antagligen att försona guden eller att visa sin vördnad genom att ge honom det dyrbaraste man ägde - barnen.

Exakt hur offret gick till är inte känt, men den grekiske historikern Diodorus Siculus, som levde under det första århundradet f Kr, har beskrivit avgudabilden som en mansgestalt med tjurhuvud. Statyn skulle ha hettats upp tills den glödde, varefter barnen kastades i figurens utsträckta armar och föll ner i lågorna nedanför.

Den här sortens offer (termen var att man lät barnen "gå genom eld") var alltså förbjudna bland israeliterna, men bibeln berättar om hur Israel många gånger vände Gud ryggen och bröt mot hans vilja...

"De förkastade hans lagar, förbundet han slutit med deras fäder och de varningar han gett dem; de följde det som var tomhet och blev själva iddel tomhet, de gjorde som folken omkring dem fast Herren hade befallt dem att inte göra som de. De övergav alla bud som Herren, deras Gud, hade gett dem... Sina söner och döttrar offrade de på bålet..." (2 Kung 17:15-17)

"Achas [judarnas kung] gjorde inte det som var rätt i Herrens, sin Guds, ögon... Han gick så långt att han offrade sin son på bålet..." (2 Kung 16:1-3)

Även den judiske kungen Manasse "lät offra sin son på bålet" (2 Kung 21:6)

Kung Josia förbjöd den här kulten, men trots det utövades den senare. Hesekiel, som började verka som profet 16 år efter Josias död, nämner att den fortfarande utövades på hans tid.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kors, krucifix och avgudabilder
Hur kan man förena det kristna bruket av krucifix och kors med bibeln förbud mot gudabilder?

Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Är det fel att njuta?
Är njutning något vi bör undvika? Det är ju något man gör för att tillfredsställa sitt ego, och det är väl meningen att vi ska utplåna vårt ego och bli ett med Kristus? Missar jag att följa Guds vilja när jag ägnar mig åt att njuta? Jag är en hängiven fågelskådare och att vara ute i naturen är njutning i allra högsta grad för mig. Men det finns ju inte något högre syfte med att fågelskåda...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.