Följ Bibelfrågan på Facebook

Avgudadyrkan i bibeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar.

Fråga: Finns det någon biblisk berättelse om någon som gick emot det andra budordet: 'Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.'? (K.B.)

Jadå, det finns många sådana berättelser i bibeln. Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd som profeterna många gånger varnade för i sin förkunnelse. Här är några exempel:

"Och Israels barn gjorde det som var ont i HERRENS ögon och tjänade baalerna. De övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde andra gudar, gudarna hos de folk som bodde omkring dem. Dem tillbad de och väckte därmed HERRENS vrede. Så övergav de HERREN och tjänade Baal och astarterna" (Dom 2:11-13)

"Då skaffade Israels barn bort baalerna och astarterna och tjänade endast HERREN" (1 Sam 7:4)

"De övergav HERRENS, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också aseror åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade Baal" (2 Kung 17:16)

"Vidare rev han ner husen för dem som bedrev manlig tempelprostitution i HERRENS hus, och där kvinnor vävde tyg till tält åt Aseran" (2 Kung 23:7)

"Ni orenar er än i dag med alla era avgudar, genom att ni bär fram era offergåvor och låter era barn gå genom eld. Skulle jag då låta mig rådfrågas av er, ni av Israels hus? Nej, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag låter mig inte rådfrågas av er" (Hes 20:31)

"Ödelagda blir Avens offerhöjder, Israels synd. Törne och tistel skall skjuta upp på deras altaren. Då skall man säga till bergen: 'Göm oss' och till höjderna: 'Fall över oss.' (Hos 10:8)

"Allt detta sker för att Jakob har avfallit, för att Israels hus har syndat. Vem är skyldig till Jakobs avfall? Är det inte Samaria? Och vem till Juda offerhöjder? Är det inte Jerusalem?" (Mika 1:5)

Ytterligare exempel på avgudadyrkan bland israeliterna hittar du i 1 Kung 12:26-33, 1 Kung 16:29-34 och Jer 3:21ff.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte?

Halalslakt och avgudaoffer
På Paulus tid förekom djuroffer inom många religioner, liksom inom judendomen.

Molok
Vad var guden Molok för sorts gud?

Kors, krucifix och avgudabilder
Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig?

Dyrkade judarna stjärnorna?
I 2 Kungaboken står det att israeliterna i sitt tempel hade "föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara". Hur ska man tolka det? Tillbad israeliterna fler gudar än Jahve i templet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.