Följ Bibelfrågan på Facebook

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Fråga: Kan du rätta följande fel åt mig? [Frågeställaren citerar här ett antal bibelställen i Gamla testamentet där samma händelse/företeelse omnämns, men där de olika böckerna inte anger exakt samma sifferuppgifter.] De fem felen är hämtade från en sida som granskade solklara fel i bibeln. (P.T.)

”Rätta dem” går självklart inte. Det är bara att konstatera att uppgifterna skiljer sig åt, och det är inte ett dugg märkligt. Det rör sig här om citat hämtade ur olika hebreiska skrifter som författades av olika personer under en längre tidsperiod - och sedan slutligen sammanfogades till en helhet, det vi kallar Gamla testamentet.

Krönikeböckerna sammanställdes exempelvis på 400-talet f Kr huvudsakligen från de hundra år äldre Samuels- och Kungaböckerna, som skildrar det israelitiska folkets historia under perioden från 1100-talet f Kr till Jerusalems fall och den babyloniska fångenskap år 586 f Kr.

Dessutom använde sig Krönikeböckernas redaktör - enligt traditionen en präst vid namn Esra - av många kompletterande källor som jämfördes för att korrigera otydligheter eller skrivfel som uppstått vid kopieringen av de gamla skriftrullarna.

(Att alla dessa olika krönikörer och och rapportörer skulle ha varit totalt samstämmiga i fråga om detaljer är naturligtvis en omöjlighet. Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer. Inte ens vår tids välunderrättade rapportörer har lyckats ge samstämmiga uppgifter om det exakta antalet krigsfångar i olika strider under andra världskriget eller exakt hur många vietnamesiska soldater som stupade i Vietnamkriget.)

När det gäller de skillnader som finns mellan Kunga-, Samuels- och Krönikeböckerna handlar det i några fall om rena felskrivningar vid något kopieringstillfälle, kanske på grund av skadade förlagor. I andra fall har Krönikeböckernas redaktör helt enkelt haft tillgång till andra sifferuppgifter än de som finns i motsvarande redogörelser i Samuels- och Kungaböckerna.

Vilka siffror som är de rätta är ibland omöjligt att veta med säkerhet. Andra gånger kan man sluta sig till de korrekta uppgifterna genom jämförelser med andra bibelställen.

Det finns ”felfinnare” som har sammanställt långa listor över den här typen av motstridiga eller tveksamma detaljuppgifter i bibeln i syfte att bevisa att bibeln inte är trovärdig. Att ifrågasätta tillförlitligheten hos ett bibliotek av antika skrifter (vilket bibeln faktiskt är) som helhet på grund av obetydliga och i sammanhanget helt oviktiga skillnader i sifferuppgifter mellan olika böcker i denna samling vittnar emellertid bara om total okunnighet rörande antikens historiska verk.

Praktiskt taget alla antika verk av historisk karaktär innehåller frågetecken. Uppgifter rörande årtal kan till exempel vara tveksamma eller motsägelsefulla, vilket i hög grad beror på att man på den tiden inte hade något år 0 att utgå från, utan räknade åren från en kungs födelse, ett stort slag, ett visst dekret eller en härskares tronbestigning. Resultatet blev att olika författare använde sig av olika årsangivelser. En annan orsak till tveksamheter kan vara att ortsnamn har stavats på olika sätt genom tiderna, att flera platser har haft samma namn, att en plats har haft flera namn på olika språk/dialekter osv. Sedan har vi möjligheten att det uppstår fel vid avskrifter, översättningar etc.

Uppenbara kopieringsmissar hittar man i praktiskt taget alla antika skrifter. Den persiske kungen Dareios I lät till exempel föreviga sina bedrifter under sina första regeringsår i en monumental, trespråkig inskrift i Bisutun. Här anges att hans armé dödat 55 243 soldater i Fradas armé och tagit 6 572 fångar. Men i kopior av denna inskription som påträffats i Babylon uppges antalet fångar ha varit 6 973 - och enligt den arameiska översättningen som hittades i egyptiska Elephantine var antalet fångar 6 972.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

Bibeln, en evighetsbok
Bibelns budskap är tidlöst och berör varje människas innersta väsen samtidigt som det berör och påverkar vårt samhälle som helhet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.