Följ Bibelfrågan på Facebook

Onani, orenhet och synd

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den rituella eller kultiska orenheten handlar inte om synd, utan om huruvida personen är lämplig att utöva de praktiska sidorna av religionen, riterna i templet etc.

Fråga: I Bibeln står det att en person som har 'haft sädesavgång' ska förklaras oren till kvällen. Måste då inte onani vara synd? (A.)

Det är riktigt att det står att "om en man har haft sädesuttömning [utan att han legat med en kvinna] ska han bada hela sin kropp i vatten och vara oren ända till kvällen" (3 Mos 15:16). Men det innebär inte att det är synd att ha sädesuttömning.

Läser man vidare två verser framåt, så står det nämligen att även "när en man har legat med en kvinna och sädesuttömning har skett, ska de båda bada i vatten och vara orena ända till kvällen". Och det är ju knappast någon synd att ligga med någon, eller hur? Men likväl ansågs båda vara orena.

Likaså står det i vers 19 att "när en kvinna har sin flytning [menstruation] ska hon vara oren i sju dagar" - och det torde knappast vara någon synd för en kvinna att ha mens. Vidare står det att "var och en som rör vid henne ska vara oren ända till kvällen" - men det innebär inte alls att det skulle vara någon synd att röra vid en kvinna som råkar ha mens. Osv, osv.

Det går alltså absolut inte att sätta likhetstecken mellan rituell orenhet och synd. Isåfall vore det en synd att föda barn, för i 3 Mos 12:2 står det att en kvinna som fött en pojke ska vara oren i sju dagar, och när hon fött en flicka ska hon vara oren i två veckor...

Den rituella eller kultiska orenheten handlar inte om synd, utan om huruvida personen är lämplig att utöva de praktiska sidorna av religionen, riterna i templet etc. En kvinna som hade mens var således inte lämplig att gå in i helgedomen, och det gällde även den som hade rört vid ett självdött djur, ett lik eller en "oren" person, den som bar på någon sjukdom, varit i kontakt med en grav eller haft sädesuttömning (oavsett hur det gått till).

Allt det här gjorde personen rituellt oren, men inget av det var synd.

När det gäller alla dessa olika regler som du hänvisar till är det för övrigt viktigt att komma ihåg att det rör sig om stadgar och bud som gavs till israeliterna på deras väg mot Kanaan efter flykten från slaveriet i Egypten.

"Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose" (3 Mos 26:46)

Medan de tio budorden utgjorde den första skriftliga framställningen av den gudomliga "grundlag" för hela mänskligheten som existerat sedan tidernas begynnelse och kommer att bestå i evighet, var alltså dessa stadgar och regler klart uttalat specifika för förbundet mellan Gud och Israels folk.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judar, muslimer, kristna och griskött
Även i dag finns det många kristna som undviker att äta sådant som Gud i bibeln har förklarat olämpligt som föda.

Rena och orena djur
I en syn fick Petrus se hur en jättestor linneduk fylld med alla sorters vilda djur sänktes ner från himlen.

Fördömer Gud grisen?
Att något är ohälsosamt som människoföda betyder inte att det är något fel på det.

Orena djur i Noas ark
En människa kan också vara ’oren’, men det har ingenting med synd att göra.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.