Följ Bibelfrågan på Facebook

Är ortodoxa bibeln annorlunda?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Är det någon skillnad mellan den ortodoxa och den katolska bibeln? (K.B.)

Ja, det är skillnad när det gäller Gamla testamentets skrifter. Gamla Testamentet består i den katolska versionen av 46 böcker och i den ortodoxa versionen av 50-53 böcker. Den grekiskortodoxa kyrkans använder sig av "Septuaginta", den översättning till grekiska som judiska lärde gjorde i början av 200-talet f Kr. bibeln innehåller ytterligare några böcker:

Tredje Mackabeerboken, Första Esra, Manasses bön och Psalm 151.

I den ryskortodoxa bibeln finns dessutom Andra Esra. Och i den etiopisk-ortodoxa kyrkans bibel ingår ytterligare skrifter, bl a Henoksböckerna, Fjärde Esra, Jubileerboken, Jesajas himmelsfärd, Hermas "Herden" etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Vad är det för skillnad på katoliker och ortodoxa?

Var finns originalbibeln?
Var kan man läsa originalbibeln? Att bibeln har översatts till moderna språk, har ju gjort att dom som har översatt har tolkat saker och ting åt oss istället för att vi ska tolka bibeln själva.

De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Vad betyder ordet 'bibeln'?
En kompis till mig hade fått en fråga om vad namnet Bibel egentligen betyder. Finns det något svar på det?

Bibelns böcker
Bibeln är namnet på en tvådelad samling böcker som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.