Följ Bibelfrågan på Facebook

Varifrån fick Paulus sin undervisning?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den lära som de första kristna förkunnade var samma lära som de var uppvuxna med, nämligen den judiska.

Fråga: Varifrån fick Paulus sin undervisning i den kristna läran, när han vistades i Arabien och Damaskus under de tre åren, innan han träffade apostlarna enligt Gal 1:17? (H.)

Det fanns ingen "kristen lära" när Paulus blev omvänd. Den lära som de första kristna förkunnade var samma lära som de var uppvuxna med, nämligen den judiska (som ju Paulus var synnerligen väl insatt i). Jesus hade inte kommit med någon ny religion eller troslära. Han hade inte lärt sina lärjungar något annat än vad de redan kände till från sina heliga skrifter.

Den enda skillnaden mellan de första "kristna" (begreppet "kristen" fanns över huvud taget inte) och deras övriga judiska trosfränder var att de blivit övertygade om att den utlovade Messias hade kommit - något som bekräftade den tro de redan hade. Lärjungarna var judar och förblev judar.

Det viktiga för Paulus var följaktligen inte detaljuppgifter om snickaren Jesu person, och inte heller några detaljer om vad Jesu undervisning innehållit, utan det faktum att Jesus var Messias. Och den saken hade Jesus själv bekräftat för honom vid mötet på vägen till Damaskus. Det var det Paulus måste förkunna.

Och det var det han genast började förkunna både i Damaskus och i det nabateiska Arabien (Apg 9:22). Inte någon ny "kristen lära", utan att de löften Gud gett genom sina profeter hade besannats. Att Messias/Kristus hade kommit och att Guds rike var nära. Det var det som var den kristna (dvs messianska) tron.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Paulus och 'den historiske Jesus'
Paulus, som skrev sina brev år 50-60, tycks varken känna till eller berätta om någon jordisk Jesus som nyligen levat.

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Visste inte Pulus vad Jesus lärde?
Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be?

Evangelieförfattarna och Paulus
Nämner evangelisterna Paulus eller finns det något som tyder på att de känner till hans skrifter och eventuellt har inspirerats av dem?

Paulus möte med Jesus
Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus blev avgörande för kristendomens fortsatta utveckling till världsreligion.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare

Kan man lita på Paulus?
Motsäger inte Paulus sig själv när han berättar om sin omvändelse? Hörde hans följeslagare rösten från himlen eller inte?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.