Följ Bibelfrågan på Facebook

Paulus och Jesu uppståndelse

Bibelfrågan: Frågor och svar

Paulus skrev brev till medlemmarna av sedan länge etablerade församlingar, där evangeliernas innehåll var känt.

Fråga: Varför skiljer sig Paulus så markant från evangelierna som mer konkret förklarar uppståndelsen? (H.M.)

Enklast uttryckt skulle man väl kunna säga att evangelierna rapporterar om uppståndelsens faktum, medan Paulus förklarar uppståndelsens innebörd.

Evangelisterna skrev ju för människor som just kommit i kontakt med tron på att Jesus var Messias, och deras syfte var att berätta om Jesu liv, verksamhet, död och uppståndelse - ofta med hänvisningar till de gamla messiasprofetiorna - för att visa att just Jesus var den Messias/Kristus som man hade väntat på.

Paulus skrev däremot brev till medlemmarna av sedan länge etablerade församlingar, där evangeliernas innehåll (även om de bevarade evangelierna då ännu inte var skrivna) var känt. Att de människor han skriver till blivit kristna, berodde ju på att de blivit övertygade om att Jesus var Messias - och det främsta beviset för detta var just att han uppstod efter avrättningen. Uppståndelsens faktum är de följaktligen redan bekanta med. Det var det som gjorde att de en gång kom till tro på Jesus. Det behöver inte Paulus redogöra för mer.

Vad Paulus nu i olika sammanhang ville göra var att förklara vad som var så betydelsefullt med Jesu uppståndelse - vad den innebar, hur den påverkade deras liv, vad den betydde för det gamla förbundet och för deras förhållande till den judiska lagen etc etc, och främst att den visade att varje människa kan uppstå till evigt liv precis som Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Visste Paulus inget om Jesu liv?
Är det inte ganska märkligt att Paulus i sina brev, som väl skrevs omkring år 60, inte verkar känna till någonting om de händelser som senare skrevs ner i evangelierna, typ jungfrufödelsen, stjärnan över Betlehem, rättegången mot Jesus, underverk, Jesusord etc? Tyder inte det på att han inte kände till dem utan att de är senare utbildade legender?

Visste inte Paulus vad Jesus lärde?
Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be?

Varifrån fick Paulus sin undervisning?
Varifrån fick Paulus sin undervisning i den kristna läran, när han vistades i Arabien och Damaskus under de tre åren, innan han träffade apostlarna enligt Gal 1:17?

Paulus och 'den historiske Jesus'
Paulus, som skrev sina brev år 50-60, tycks varken känna till eller berätta om någon jordisk Jesus som nyligen levat. Är det inte märkligt att han är helt tyst om den historiske Jesus och inte nämner något av det som berättas i de fyra evangelierna om det nu verkligen hänt strax innan han skrev?

Paulus möte med Jesus
Har läst Apg 9:1-9. Jag undrar varför denna händelse är avgörande för kristendomens fortsatta utveckling till världsreligion.

Evangelieförfattarna och Paulus
Nämner evangelisterna Paulus eller finns det något som tyder på att de känner till hans skrifter och eventuellt har inspirerats av dem?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.