Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Johannes Döparen profeten Elia?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är viktigt att understryka att Jesus inte säger att Johannes var någon sorts reinkarnation av Elia.

Fråga: Folk trodde ju att Johannes döparen var profeten Elia som hade fötts på nytt? Var i Gamla testamentet finns den profetia som fick dem att tro det? (D.A.)

Profetian om Elia finns i Malaki 4:5:

"Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer"

Den här profetian hade gett upphov till en utbredd tro, särskilt bland fariseerna och de skriftlärda, på att den gammaltestamentlige Elia skulle komma före Messias - framträda på nytt i sin egen, fysiska gestalt och återställa de gammaltestamentliga förhållandena i sitt ursprungliga skick, undervisa folket, avgöra deras lärdomstvister etc.

Nu förklarade Jesus för lärjungarna att de skriftlärda visserligen hade rätt i att Elia skulle komma och "återställa allt", men att de hade helt fel uppfattning om hur han skulle komma och hur denna återställelse skulle ta sig uttryck. Därför hade de inte insett att profetian hade gått i uppfyllelse i Johannes person och att den återställelse som han åstadkom var en andlig återställelse.

Här är det viktigt att understryka att Jesus inte säger att Johannes var någon sorts reinkarnation av Elia. Han var inte Elia, utan att han var "den Elia" som skulle komma. Uttrycket "Elia" står följaktligen här inte i första hand som ett personnamn, utan snarare som ett begrepp, en beteckning på personens karaktär och framträdande: en "gestalt liknande Elia".

(Man kan jämföra det med hur vi exempelvis kan använda en forntida persons namn som begrepp och tala om en grym ledare i exempelvis Kambodja som "Kambodjas Stalin", en framtida erövrare som "en 2000-talets Djingis Khan" eller en sydamerikansk revolutionär som "den Che Guevara som folket längtat efter" - utan att för den skull mena att det bokstavligen är personerna Stalin, Djingis Khan eller Che Guevara som har återfötts.)

Och denne Eliagestalt hade faktiskt kommit. Det var just det Jesus betonade. Johannes var inte den Elias som en gång levt - det bekräftade han också själv uttryckligen med ett bestämt "nej" (Joh 1:21). Vad det däremot innebar framgick klart av ängelns ord till Johannes far, Sakarias:

"Han skall gå framför honom [Messias] i Elias ande och kraft" (Luk 1:17)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Kyrkofäderna och tron på reinkarnation
Är det sant att den tidiga kyrkofadern Origenes (185-254) undervisade om reinkarnation och själavandring?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött om man är kristen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.