Följ Bibelfrågan på Facebook

Godhet och evigt liv

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det eviga livet är inte någon belöning för att vi har varit goda människor på jorden, utan människans på förhand avsedda mål.

Fråga: Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet? (R.L.)

Det är absolut inget fel med att människor försöker vara goda. Vi måste bara komma ihåg att det inte är det som är det huvudsakliga syftet med vår fysiska tillvaro på den här planeten. Enligt Bibeln skapade inte Gud människan för att försöka få en värld full av snälla varelser, eller för att en dag kunna omge sig med massor av "snällingar" i himlen. När den organism vi kallar "människa" blev till var det som resultat av Guds beslut att skapa sin avbild.

Vår fysiska existens är således enligt bibeln den första etappen på vägen mot den fullkomlighet som är målet. Det andra steget är övergången från tillfälligt fysiskt liv till evigt andligt liv. Och förutsättningen för att den "totalförvandlingen" till en andlig existens ska kunna ske är att den fysiska organismen i det här fysiska livet har försetts med Guds ande.

Vad som är "fel" är alltså om vi tror att det räcker med att försöka "vara god", eftersom det resulterar i att vi missar själva syftet med hela tillvaron: att bli lika Gud. För oavsett hur många goda gärningar vi gör, så ger det inte evigt liv. Det eviga livet är inte någon belöning för att vi har varit goda människor på jorden, utan målet för en fastslagen, på förhand bestämd, skapelseprocess. Om vi inte har Guds ande när vi dör så kan vi inte uppstå till evigt liv, oavsett hur goda människor vi har varit. Lika lite som det räcker att "vara god" för att överleva som fysiska varelser, lika lite räcker det att "vara god" för att få evigt liv.

Det är därför Bibeln påpekar att vi inte kan bli frälsta (dvs få evigt liv) genom gärningar. Det handlar helt enkelt om två vitt skilda saker. Goda gärningar kan ge oss gott anseende, gott samvete, goda relationer etc etc - och Guds ande ger oss evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Ska vi bli gudar?
Kommer vi att bli gudar då vi kommer till himlen? Precis som vår Far är nu? Innebär det att vi efter uppståndelsens dag kommer att kunna skapa nya världar och ge liv åt ännu ett nytt evangelium och om vi vill, ge vårt liv på ett nytt Golgata för dem som vi har skapat?

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
I skapelseberättelsen talar Gud med någon och säger: 'Låt oss göra människor till vår avbild'? Är det änglarna han talar med då? Isåfall är vi ju både änglarnas och Guds avbilder.

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för er kristna? Att leva här och sen dö och komma till himlen? Och sen då?

Meningen med livet
Vad är meningen med livet?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.