Följ Bibelfrågan på Facebook

Rätt sorts sex enligt Bibeln

Om vi ser på det gamla Israels lagar, så fanns det ett antal bestämmelser om sexuella relationer. Alla riktar sig till män eftersom det var männen som bestämde vilka de skulle ha sex med...

Fråga: Vi har ett arbete i skolan, och vi undrar vad som i Bibeln anses som "rätt" sorts sex? (O.G.)

Svar: Att säga vad Bibeln anser är "rätt sex" är inte lätt. Bibeln är ingen regelsamling med förteckningar över vad som är rätt och fel i dag livets alla stuationer.

Bibeln består som bekant av två delar, Gamla och Nya testamentet. De enda lagarna och reglerna i Bibeln finns i Gamla testamentet som beskriver det judiska folkets historia och religion. Här finns hela den lagsamling (religiösa lagar, strafflagar etc) som styrde det israelitiska folket för 3000 år sedan. Det var alltså nationella lagar, precis som våra svenska lagar, och de gällde naturligtvis inga andra folk än just israeliterna, varken då eller nu.

Nya testamentet är däremot en samling skrifter som berättar om Jesu verksamhet och undervisning och de första 30 åren av den kristna församlingens historia. Den kristna församlingen är ingen nation och har följaktligen inte heller några nationella lagar och bestämmelser.

Om vi då ser på det gamla Israels lagar, så fanns det ett antal bestämmelser om sexuella relationer. 3 Mosebokens 18 och 20 kapitel innehåller listor på förbjudna sexuella relationer, dvs vad som är "fel sex". Man kan notera att alla förbuden riktar sig till män eftersom det var männen som bestämde vilka de skulle ha sex med. Kvinnan hade ingen talan.

Bibeln förbjöd en man att ha sex med sin mamma, styvmor, syster, halvsyster, styvsyster, sondotter, dotterdotter, faster, moster, farbröders och morbröders fruar, svärmor, svärdotter, svägerska, samt både en kvinna och hennes dotter. En del av de här förbjudna sexuella relationerna bestraffades med döden, andra genom att man stöttes ut ur folket. Likaså var det förbjudet för en man att ha sex med en kvinna som tillhörde en annan man - kvinnan var mannens ägodel och tillhörde bokstavligen honom - eller en flicka som var trolovad (bortlovad att gifta sig). Båda brotten var belagda med dödsstraff.

Flickorna lovades ofta bort redan som barn och gifte sig sedan så fort de nådde puberteten - så som det fortfarande är i många länder. Den som låg med en icke trolovad flicka blev ersättningsskyldig gentemot hennes pappa eftersom flickan förlorat i ekonomiskt värde i ett kommande äktenskapskontrakt när hon inte längre var oskuld. Inte många ville gifta sig med en "begagnad" flicka, vilket innebar att pappan kunde bli tvungen att försörja henne resten av livet. Den som låg med en oskuld mot hennes vilja (dvs våldtog henne) blev följaktligen tvungen att gifta sig med henne och försörja henne så länge hon levde.

Dessutom var det förbjudet att ha sex med en kvinna när hon hade eller just hade haft mens eller när hon fött barn. Att ha sex med en annan man eller ett djur var också förbjudet och belagt med dödsstraff. (Det var även förbjudet för kvinnor att låta sig bestigas av något djur. Däremot förbjöd inte lagen sex mellan kvinnor. Lesbiska sexuella relationer var således fullt tillåtna.)

Om en man bara höll sig borta från de här förbjudna kategorierna och och tidpunkterna så tillät Bibeln honom att ha sex med vem han ville. Han kunde ha sex med sin hustru, eventuella bihustrur, frånskilda kvinnor, änkor eller prostituerade. Han behövde alltså inte vara trogen mot sin hustru, medan den kvinna som låg med en annan man än sin make skulle straffas med döden. Och om en man dog var det änkans plikt att ha sex med hans bror och se till att hon födde en son som kunde föra den avlidnes ätt vidare.

Allt det här är alltså vad Bibelns Gamla testamente säger om sex, men det gällde som sagt enbart israeliterna. I Nya testamentet (som handlar om Jesu verksamhet och den första församlingens historia) finns inga sådana lagar. Jesus talar inte om sex över huvud taget. Bland de kristna fanns och finns bara den princip som Jesus sa var en sammanfattning av Guds vilja: "Älska din medmänniska lika mycket om dig själv" och "Behandla alla så som du själv vill bli behandlad". Den principen gäller för en kristen på alla områden, inom familjen, i arbetet, när man gör affärer, i trafiken - och när det gäller sex. Någon ytterligare regel behövs inte. Om man följer den principen så är det "rätt sorts sex".

Den här principen ledde också till att man inom den kristna församlingen menade att både mannen och hans kvinna skulle vara trogna mot varandra och att allt sex följaktligen hörde hemma inom denna trohetsrelation. På den unga kristna kyrkans tid, och på de platser där de nytestamentliga församlingarna fanns, förekom inte heller månggifte så som det gjort bland Gamla testamentets israeliter.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och sex
Vad har kristna för syn på sexualiteten mellan man och kvinna?

Bibelns syn på sex
Står det någonstans i bibeln om att sex är att ge, inte att få eller ta?

Sex ställningar och - synd?
Är det synd enligt Bibeln att använda sig av olika samlagsställningar?

Sexleksaker
Jag undrar om det är fel enligt Bibeln att använda sexleksaker?

Är det fel att njuta?
Är njutning något vi bör undvika? Det är ju något man gör för att tillfredsställa sitt ego, och det är väl meningen att vi ska utplåna vårt ego och bli ett med Kristus?

Är homosexualitet synd?
Hur kan man säga att inte homosexualitet är synd? Enligt bibeln har Gud skapat oss till man och kvinna för att vi ska leva tillsammans - inte kvinna och kvinna, man och man!

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.