Följ Bibelfrågan på Facebook

Är homosexualitet synd?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tyvärr är det just i kristna kretsar man finner så många som engagerar sig oerhört i andras sexuella läggning och lägger ner skrämmande mycket energi på att diskutera, kritisera, analysera och fördöma andras sätt att vara.

Fråga: Hur kan man säga att inte homosexualitet är synd? Enligt bibeln har Gud skapat oss till man och kvinna för att vi ska leva tillsammans - inte kvinna och kvinna, man och man! (S.K.)

Gud har förvisso skapat oss till man och kvinna med avsikten att vi ska känna dragning till varandra - lyckligtvis, för annars skulle inte mänskligheten ha funnits. Men även om Guds avsikt var att vi skulle attraheras sexuellt av det motsatta könet, så är det ett faktum att naturen också alltid bjuder på undantag till sina regler.

Vi föds alla olika. Somliga föds med ljus hy bland idel svarta. Någon föds med ett manligt "jag" och en kvinnlig kropp. Någon föds med en manlig kropp men utan någon erotisk dragning till kvinnor - och tvärtom...

Vi väljer så lite själva. Och ändå blir den som skiljer sig från mängden, från det som är det "vanliga", så lätt utstött. Och de som har haft turen att födas som majoriteten har så lätt att fördöma...

Tyvärr är det just i kristna kretsar man finner så många som engagerar sig oerhört i andras sexuella läggning, i synnerhet i fördömande ordalag, och lägger ner skrämmande mycket energi på att diskutera, kritisera, analysera och fördöma andras sätt att vara - och ägnar så lite tid åt att se på sig själva...

Många ställer i praktiken kravet att en homosexuell för att inte tvingas leva utan kroppslig närhet, ömhet, kärlek och sexuell tillfredsställelse ska bli heterosexuell (!), en tanke som naturligtvis är lika absurd, lika motbjudande, lika frånstötande, för honom/henne som om någon begärde av en heterosexuell att denne fortsättningsvis endast skulle ha sex med någon av sitt eget kön...

Det finns all anledning att ställa frågan: Varför skulle Gud anse det vara synd att låta själen, jaget, "väga tyngre" än kroppen - att acceptera att man utgör ett naturens undantag från den gyllene generella regeln? Varför skulle Gud anse det vara synd att acceptera att kroppen ser ut på ett sätt och själen på ett annat - och att själen, det känsloliv man fötts med, faktiskt är långt viktigare än de fysiska könsattribut man bär på?

Är det inte snarare en synd att låta de yttre könskarakteristika (de fysiska attribut som natur och gener "bär skulden till") få väga tyngre än de inre - att låta den tillfälliga, förgängliga kroppens utseende vara det avgörande och kväva den själ, de känslor, det "jag" i ordets yttersta bemärkelse som skapats för ett evigt liv i Guds närhet?

Bibeln säger ingenstans att det är synd att vara annorlunda. Vad bibeln däremot klart vänder sig emot är utnyttjande, förtryckande, egoism, dömande. När vi berövar vår nästa någonting - människovärde, känslor, kärlek, närhet, tro. När vi dödar längtan, förhoppningar, liv...

Gud gör inte någon skillnad på olika människor. Vi lever alla under samma villkor oavsett hur vi är skapta, oavsett om vi är homo- eller heterosexuella, afrikaner eller norrmän, ängsliga eller trygga, rödhåriga eller flintskalliga, förlamade eller elitgymnaster. Om våra handlingar leder oss bort från Gud, om de skadar oss själva eller vår nästa, då är de synd.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ska homosexuella stenas?
Hur kan ni kristna acceptera och följa en bibel som säger att människor som är homosexuella ska stenas till döds som straff för sin läggning?

Ska homosexuella kunna gifta sig?
Finns det något ställe i Bibeln som säger att äktenskap mellan homosexuella är okej?

Heterosexuella syndare
Hur ska vi kunna medverka till att människor blir frälsta om vi inte tydligt och klart fördömer homosexualitet och säger rent ut att homosexuella är syndare?

Romarbrevet och homosexualitet
Om man läser Pauli ord i Romarbrevet så kan man väl inte tveka över huruvida homosexualitet är synd? Är inte det helt uppenbart och odiskutabelt?

Homosexualitet - onaturligt och synd?
Homosexualitet är onaturligt och strider helt mot Guds ordning! Därför är det synd!

Skapar Gud människor homosexuella?
Kan det verkligen vara möjligt att vissa människor föds med en homosexuell läggning? Skulle verkligen Gud välja att skapa människor med en läggning som är onaturlig och drar dem från honom?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.