Följ Bibelfrågan på Facebook

Romarbrevets ord om hedningarna

Bibelfrågan: Frågor och svar

De vände Gud ryggen och utlämnades åt ett ovärdigt sinne och blev uppfyllda av allt slags orättfärdighet...

Fråga: Jag håller på att läsa Romarbrevet och jag har fastnat på tre frågor: a) På vilket sätt har Gud uppenbarat sig för hedningarna? b) Vad gjorde de istället för att vända sig till Gud? c) Vad blev följden av detta? (A.E.)

a) Gud har uppenbarat sina "osynliga egenskaper, sin eviga makt och gudomliga natur" även för hedningarna (dvs icke-judarna) "genom de verk som han har skapat" (Rom 1:20). Allting i skapelsen vittnar om Skaparen och hans väsen.

b) De vände ryggen åt Honom. De "ansåg det inte vara något värt att ha kunskap om Gud" (Rom 1:28) utan "bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur" (Rom 1:23) och "bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen" (Rom 1:25).

c) Följden blev att Gud, som straff för deras avgudadyrkan, för att att de inte prisade honom, utlämnade dem "till skamliga lidelser" (Rom 1:26) så att de "bytte ut det naturliga umgänget [mellan man och kvinna]" mot "det onaturliga" och i stället ägnade sig åt "sådant som är mot naturen", dvs onaturliga sexuella handlingar (Rom 1:24-27), och "bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar" (Rom 1:24).

(De här människorna straffades alltså inte därför att de varit perversa, utan de "skamliga lidelserna" och det "onaturliga umgänget" var något som Gud utlämnade dem till som straff för deras avgudadyrkan - "det rättvisa straffet för deras förvillelse" [Rom 1:27].)

Följden av att de vände Gud ryggen blev också att de utlämnades "åt ett ovärdigt sinne" och blev "uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet". Paulus beskriver dem som "fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja".

"De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa" (Rom 1:29-31)

Allt detta var konsekvensen av att de - fastän de kände till Gud - valde att vände sig bort från Honom och i stället förlita sig på sin egen "vishet".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Är katolikers böner till helgon avgudadyrkan?
Står det någonting i Bibeln om helgon? Det står ju att man inte ska tillbe någon annan än Gud själv! Innebär det att katolikernas böner till helgonen är avgudadyrkan?

Didache - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Kors, krucifix och avgudabilder
Hur kan man förena det kristna bruket av krucifix och kors med bibeln förbud mot gudabilder?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.