Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är det för rum i himlen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus lugnade sina lärjungar med att han inte skulle överge dem, utan att det fanns gott om plats i det kommande riket och att han bara skulle ge sig av för att 'reservera' deras platser vid hans sida i Gudsriket.

Fråga: Jag har letat förgäves efter en förklaring på den här bibelversen (Johannes 14:1-2): "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum." Betyder detta med "många rum" att det finns olika rum för olika troende, som muslimer, judar eller Jehovas vittnen? (E.M.P.)

Om man tittar på grundspråket så finns det inget i ordet "rum" (grekiska mone) som syftar på någon "rumsindelning" eller "separata rum" för olika kategorier av människor, utan ordet säger snarare att där finns "många boningar", "många bostadsutrymmen", "mycket utrymme", "gott om plats" - helt enkelt "rum för många".

När Jesus sa de här orden till lärjungarna hade han just berättat för dem att han skulle lämna dem och gå till en plats dit de inte kunde komma. Lärjungarna blev naturligtvis oroliga, eftersom de ville vara tillsammans med honom. Då lugnade han dem med att han inte skulle överge dem, utan att det fanns gott om plats i det kommande riket och att han nu bara skulle ge sig av för att "reservera" deras platser vid hans sida i Gudsriket. Och när han kom tillbaka för att upprätta Riket (något som Jesus själv säkert trodde skulle hända ganska snart) skulle han ta dem till sig och sedan skulle de få vara tillsammans med honom för alltid.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför 'himmelriket' om det är på jorden?
Varifrån kommer egentligen namnet "himmelriket" på den plats där vi föreställs befinna oss efter döden och/eller vid Jesus återkomst?

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Var finns himmelriket?
Sa Jesus att himmelriket fanns "mitt ibland" oss eller "inom" oss? Folkbibeln och Bibel 2000 översätter Lukas 17:20-21 olika.

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade "himmelriket på jorden".

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.