Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu budskap

Bibelfrågan: Frågor och svar

På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade "himmelriket på jorden".

Fråga: Vilken är den historiska situationen i Israel (Palestina) vid den tid då Jesus lever? Och vad var Jesus budskap till människorna? (C.H.)

På Jesu tid var Palestina ockuperat av Rom. Det var år 63 f Kr som det framväxande romarriket grep makten och Judéen förvandlades till en romersk provins med en infödd lydkonung vid namn Herodes den Store, tillsatt av den romerske kejsaren Augustus. Huvudansvaret för landets styrelse, liksom för samtliga militära och juridiska angelägenheter, hade den romerske prokuratorn (landshövdingen), som hade sitt högkvarter i staden Caesarea vid Medelhavskusten. Vid tiden för Jesu verksamhet hette han Pontius Pilatus.

Många hundra år tidigare hade de gammaltestamentliga (judiska) profeterna förklarat att Gud skulle sända en "messias", en befriare, som skulle komma och rädda Israels folk undan allt förtryck och upprätta en nation styrd av Guds lagar - ett "himmelrike" eller "gudsrike" - som skulle bestå i evighet. På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att denne utlovade befriare snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade "himmelriket på jorden".

När Jesus började sin verksamhet var hans huvudbudskap: "Omvänd er! Himmelriket är nära!" Dvs - tiden var snart inne då profetiorna skulle gå i uppfyllelse. Guds rike var nära, och den som ville ha en del i riket måste "vända om", ta Guds ord på allvar och börja leva enligt Guds vilja.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Hur började kristendomen?
Under årens lopp framträdde det åtskilliga judar som påstod sig vara Messias och hävdade att de hade fått i uppdrag av Gud att befria landet.

Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog?
Efter Jesu död var lärjungarna förtvivlade. De hade varit övertygade om att Jesus var den som skulle befria folket från det romerska förtrycket och upprätta Guds rike.

Vad var Jesu brott?
Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

När uppkom namnet Palestina?
Både Juda och Israel låg i Palestina, men inget av rikena omfattade hela Palestina.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.