Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad var 'säden som skulle komma'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Avsikten med lagen var att den skulle gälla till dess att den utlovade Messias kom, han som fått löftet om Guds rike.

Fråga: I Galaterbrevet 3:19 står det: "Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att "säden" skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand." Vad avses med "säden" som skulle komma? Handlar det om Jesu återkomst eller om sanningens ande, "hjälparen"? (J.K.)

"Säd" betyder alltid "avkomma" eller "ättling" i bibeln. Här handlar det om Abrahams säd, och av vers 16 framgår att det är Kristus som är denna säd, denna ättling till Abraham som löftet om Rike gällde.

De här orden om "säden" i vers 19 - "för att gälla till dess att "säden" skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet" - är en inskjuten sats som säger att lagen skulle gälla tills Kristus (han som fått löftet om Riket) kom, och fortsättningen, "och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand" är alltså en fortsättning (och förklaring) på den inledande frågan och svaret: "Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given."

Hela meningen har alltså innebörden: "Vad var det då för mening med lagen? Jo, änglarna gav den till medlaren Moses för att människorna skulle bli medvetna om sina brott mot Guds vilja, och avsikten var att den skulle gälla till dess att den utlovade Messias kom, han som fått löftet om Guds rike."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude. Vad anser ni?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort? Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt? Jag menar de första århundradena efter Jesus död.

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Brit mila - den judiska omskärelsen
Det är varje judisk fars plikt att uppfylla det bibliska budet att låta omskära sin son på den åttonde levnadsdagen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.