Följ Bibelfrågan på Facebook

Sjätte och sjunde Moseböckerna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Varför ingår inte 6-7 Mosebok i bibeln? Varför har man rationaliserat bort dem? Var det för att domesticera mänskligheten i "rätt" riktning och därmed starta kapitalismen, eftersom det gynnade den tidens skriftlärde? (K.)

De så kallade "Sjätte och sjunde Moseböckerna" är medeltida skrifter som innehåller olika besvärjelser och brukar användas i ockulta eller satanistiska sammanhang. De skrevs mer än tusen år efter det att bibeln slutgiltigt sammanställdes och har följaktligen aldrig ingått i bibeln (och inte heller "rationaliserats bort" ur den). De har helt enkelt ingenting med vare sig bibeln, judendom eller kristendom att göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Texter i bibeln om astrologi och reinkarnation
Är det sant att den katolska kyrkan på medeltiden tog bort alla texter ur Bibeln som handlade om reinkarnation och astrologi?

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Inga andra klassiska grekiska verk finns bevarade i så många kopior gjorda så kort tid efter originalens tillkomst som Nya testamentets skrifter.

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Vilka skrifter godkände kyrkan?
Vilka var de krav kyrkan ställde för att en skrift skulle tas med i Nya testamentet?

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Finns det någon förteckning över de böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.