Följ Bibelfrågan på Facebook

Texter i bibeln om astrologi och reinkarnation

Bibelfrågan: Frågor och svar

Kyrkan/församlingen var ingen 'fristående' rörelse som kom 'utifrån', antog bibeln som lämpligt religiöst dokument och sedan rensade bort misshagliga stycken ur den.

Fråga: Är det sant att den katolska kyrkan på medeltiden tog bort alla texter ur Bibeln som handlade om reinkarnation och astrologi? (S.M.)

Det kan aldrig sägas nog många gånger. Bibeln har inte förändrats eller manipulerats eller skrivits om på något sätt. Inga böcker eller skriftställen har plockats bort ur bibeln. Det faller på sin egen orimlighet att den kristna församlingen skulle ha rensat bort någonting ur en skrift som den själv ansåg vara Guds eget ord och följaktligen alltigenom helig och oantastlig!

Den kristna kyrkan/församlingen var ju ingen "fristående" rörelse som kom "utifrån", antog bibeln som lämpligt religiöst dokument och sedan rensade bort misshagliga stycken ur den. Tvärtom! De första lärjungarna var judar, helt vanliga enkla fiskare och hantverkare, precis som Jesus själv, och deras enda religiösa rättesnöre var Gamla testamentet.

Den första kristna församlingen bildades som ett resultat av dessa judars tro på Gud och på hans ord, så som de mötte det både i den heliga skriften, i "lagen och profeterna" (vårt Gamla testamente), och i Jesu förkunnelse. Att man följde Jesus berodde just på att man trodde på honom, trodde på att han var Messias (Kristus), den "gudakonung" som Gamla testamentets profeter hade lovat skulle komma och upprätta Guds rike på jorden!

om bibeln och Jesus hade undervisat om reinkarnation och astrologi, om detta hade funnits i judendomen och i Jesu förkunnelse, så skulle församlingen naturligtvis ha trott på allt detta (att man följde Jesus berodde ju just på att man trodde på honom!), bevarat det och fortsatt att förkunna dessa saker.

Att man skulle ha rensat bort något som man själva trodde på, ur en skrift som man själva ansåg vara helig och oantastlig i alla avseenden, faller på sin egen orimlighet. Den kristna kyrkan hade naturligtvis heller inget inflytande över judendomens heliga skrifter.

Dessutom vet vi i dag ganska exakt hur bibeln såg ut en gång - både under förkristen tid (Gamla testamentet) och under den unga kyrkans tid (Gamla och Nya testamentet). Och vi vet att de heliga skrifterna, de hebreiska såväl som de grekiska, bevarades med den största noggrannhet - just därför att de betraktades som gudomliga och heliga.

Genom att jämföra de äldsta hebreiska bibelmanuskript vi känner till - de handskrifter från åren 150 f Kr till 67 e Kr som hittades i grottor vid Döda havet för några decennier sedan - med den text som i dag finns i alla hebreiska biblar, och som baserar sig på handskrifter som är av 1000 år yngre datum - kan vi se hur förbluffande exakt texten bevarats. I ett kapitel som består av 166 ord (Jesaja 53) är det till exempel bara ett ord (tre bokstäver) som är ovisst efter tusen år av kopieringar - och det ordet förändrar inte innebörden i meningen.

Samma sak gäller Nya testamentet. Det finns i dag drygt 4 000 handskrivna kopior av de nytestamentliga skrifterna bevarade - bland annat kompletta Nya testamenten som skrevs (kopierades) under den kristna församlingens första århundraden. De få varianter, som förekommer i dessa handskrifter, utgörs av olika stavningar, ändringar i ordningsföljd eller utelämnande av bestämd artikel. De har inte någon betydelse när man läser ett stycke i dess sammanhang och i ljuset av bibeln som helhet, och för övrigt berör de aldrig någon grundläggande kristen troslära.

Så även om man då och då stöter på sådana här uppgifter om att det en gång funnits texter om reinkarnation (eller magi, astrologi etc) i bibeln, men att kyrkan sedan "tagit bort" dessa texter, så är faktum att några sådana ändringar i de heliga skrifterna aldrig har ägt rum.

Naturligtvis är det också rent praktiskt en omöjlighet att något sådan skulle ha kunnat ske. Bibeln, både det gamla och det nya testamentets skrifter, fanns redan tidigt spridd i oräkneliga exemplar över världen. Man kan ju föreställa sig vilket hopplöst arbete det skulle ha varit att försöka resa runt och riva ut icke önskade sidor - eller stryka icke önskade stycken och rader i alla de handskrifter som fanns spridda över halva jordklotet redan några hundra år efter Kristus - för att inte tala om vilket motstånd man skulle ha mött...

Nej, ingenting i den vägen har någonsin hänt - eller över huvud taget kunnat hända. Alla uppgifter om en kyrklig censur av det slaget är rena fantasierna, historier påhittade i ett försök att ge någon form av bibliskt stöd åt en lära som står fullkomligt i strid med hela Jesu undervisning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kyrkofäderna och tron på reinkarnation
Är det sant att den tidiga kyrkofadern Origenes (185-254) undervisade om reinkarnation och själavandring?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Var Johannes döparen profeten Elia?
Det är viktigt att understryka att Jesus inte säger att Johannes var någon sorts reinkarnation av Elia.

Horoskop och astrologi - vad säger bibeln?
Kan man tro på astrologi och samtidigt vara kristen, eller är astrologi och horoskop en sorts avgudadyrkan?

Astrologi, Uppenbarelseboken och Jungfruns stjärnbild
När Jesus gav Johannes den framtidsvision som redovisas i Uppenbarelseboken, visade han lärjungen en rad olika händelser som skulle inträffa i den yttersta tiden, bland annat olika himlafenomen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.