Följ Bibelfrågan på Facebook

Astrologi, Uppenbarelseboken och Jungfruns stjärnbild

Bibelfrågan: Frågor och svar

Med största säkerhet var det inte stjärntecknet Jungfrun med månen under 'fötterna' som Jesus visade Johannes.

Fråga: Vad sägs om följande uttalande av den messianske juden Lance Lambert: "Den 13 september 1996 inträffade en unik astrologisk händelse som hjälper oss att sätta ett datum hur långt vi kommit i Uppenbarelseboken. Stjärnbilden Jungfrun (Virgo) hade då månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Detta är första och enda gången i universums historia som detta inträffar. I Uppenbarelsebokens 12 står det: 'Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.'" (B.Å.)

När Jesus gav Johannes den framtidsvision som redovisas i Uppenbarelseboken, visade han lärjungen en rad olika händelser som skulle komma att inträffa i den sista tiden före Människosonens ankomst. Bland annat fick Johannes se olika naturkatastrofer, statsbildningar, internationella konflikter, sjukdomsepidemier - och himlafenomen.

Eftersom stjärnorna alltid är i rörelse är det givetvis ofrånkomligt att vissa kombinationer uppstår emellanåt, mer eller mindre regelbundet. Det är varken någonting mystiskt eller magiskt, utan bara ett självklart, naturligt förhållande som numera är fullt möjligt för astronomer att räkna ut, demonstrera och förutsäga (i synnerhet med moderna dataprogran).

Det hade således varit fullt tänkbart att Jesus bland de olika framtida företeelser och händelser som han visade Johannes också hade valt att visa en väldigt unik astronomisk tilldragelse som han visste skulle äga rum någon gång i den yttersta tiden.

Och om det hade varit så att det sammanträffande på himlavalvet som du hänvisar till - dvs att stjärnbilden Jungfrun syns ovanför månen och att 12 stjärnor framträder extra klart i någon sorts konstellation ovanför stjärnbilden - hade varit så unikt, och Jesus visste att det skulle inträffa strax före hans återkomst, så skulle det ha varit en ypperlig sak att visa Johannes som ett "tidens tecken". Det skulle isåfall ha inneburit att den "stjärnkvinna" som Jesus visade Johannes och som lärjungen berättar att han såg "i skyn" var just denna unika händelse.

Men nu var det med största säkerhet inte stjärntecknet Jungfrun med månen under "fötterna" som Jesus visade Johannes. Det "tecknet" är nämligen allt annat än unikt.

Jungfrun ("Virgo"), som för övrigt består av sammanlagt 25 stjärnor, har alltid tolv ljusstarka stjärnor - Pi, Nu, Beta, Sigma, Chi, Iota, Theta, Star 60, Delta, Star 93, Beta och Omicron - kring "huvudet". Solen passerar alltid genom Jungfrun (och alla de andra stjärnbilderna i zodiaken) och "kläder kvinnan" en gång om året - och månen passerar alltid genom Jungfruns "kropp", från "huvudet" till "fötterna", varje höst. När månen passerar ut ur stjärnbilden befinner den sig alltid "under kvinnans fötter".

Ingenting av detta är således unikt, utan det händer varje år och är därmed knappast något att presentera som ett tecken för en händelse som verkligen är unik, nämligen "Människosonens ankomst på himmelens skyar".

Och även om det hade handlat om en tilldragelse som saknat motstycke och aldrig tidigare inträffat "under universums historia", även om Jesus hade vetat att de här stjärnorna skulle befinna sig i en sådan unik position strax före hans återkomst, och även om Jesus därför skulle ha valt denna framtida händelse som ett "tidstecken" att presentera för Johannes (som lärjungen skulle kunna förmedla till framtiden genom sin "Uppenbarelsebok"), så skulle det likväl inte ha haft ett dugg med astrologi att göra, utan bara varit en beskrivning av ett visst himlafenomen som Jesus visste skulle äga rum strax innan hans återkomst.

(Astrologi är någonting helt annat, nämligen tolkningen av olika astronomiska förteelser och tron att dessa skulle ha ett samband med, och kunna påverka, jordiska skeenden.)

Jesus skulle precis lika gärna ha kunnat välja att visa honom något annat himlafenomen som han visste skulle föregå hans återkomst och följaktligen kunde betraktas som ett "tidstecken i skyn", exempelvis kometnedslaget vid Tunguska, UFO-vågen på 50-talet, Hale-Bop-kometen, Sputnik, den blodröda solen och månen efter Krakataus explosion, etc etc. Och det skulle inte heller ha varit något bevis för astrologins giltighet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Uppenbarelsebokens fyra ryttare
Vilka är apokalypsens fyra ryttare som det berättas om i Uppenbarelseboken? När kommer de att rida fram över jorden och sprida död och förindelse?

Texter i bibeln om astrologi och reinkarnation
Är det sant att den katolska kyrkan på medeltiden tog bort alla texter ur Bibeln som handlade om reinkarnation och astrologi?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Horoskop och astrologi - vad säger bibeln?
Gud är allsmäktig och har skapat himmel, jord men även alla planeterna och sjärnorna. Det sistnämnda glöms ofta bort tycker jag då man från kristendomen ofta förknippar astrologi med någonting farligt, ockult eller vilseledande. Varför är kristendomen så starkt emot astrologin?

Återföddes Elia som Johannes döparen
Hur ska man kunna tolka det som Jesus säger i Matteus 11:14 om att Johannes döparen var Elia på annat sätt än att Elia faktiskt återfötts som Johannes?

De vise männen och astrologin
Om Gud menar att det är fel att syssla med astrologi och horoskop, varför använde han då stjärnorna för att uppenbara för de vise männen att Jesus hade fötts?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.