Följ Bibelfrågan på Facebook

När skrevs evangelierna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45, kan det äldsta evangeliet ha författats.

Fråga: När författades de fyra evangelierna i Nya testamentet? (B.S.)

Att säga exakt när evangelierna skrevs är naturligtvis omöjligt. Vad vi har att utgå från är förekomsten av uppgifter om olika personer och händelser i skrifterna, liksom omnämnanden av evangelierna, indirekta hänsyftningar och mer eller mindre exakta citat ur dem i brev och andra skrifter från den äldsta kristna församlingens tid. Vidare kan man granska språkbruk, förekomsten av vissa ord, inflytanden från andra språk som kan tidsbestämmas etc. Sammantaget ger detta oss ganska goda möjligheter att datera forntida skrifter.

Av evangelierna antas Matteus vara det äldsta. Det framgår klart av innehållet att det är skrivet före Jerusalems förstörelse år 70. Man tror att han kan ha författat sin första version på arameiska (det med hebreiskan besläktade språket som var judarnas talspråk på Jesu tid) redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45. Omkring år 65 lämnade Matteus Palestina och sannolikt översatte han dessförinnan sitt evangelium till grekiska - den text som utgör originalet till översättningarna i våra biblar.

Markus tros ha skrivit sitt evangelium i Rom, ungefär vid tiden för Paulus första fångenskap där, dvs omkring år 59. Clemens av Alexandria (ca 150-215) berättar att Markus skrev sitt evangelium på uppmaning av Petrus åhörare när aposteln var verksam i Rom.

Lukas skrev sitt evangelium ungefär samtidigt. I inledningen till Apostlagärningarna hänvisar han till berättelsen om Jesu liv och verksamhet som sin första bok, och eftersom redogörelsen för den kristna församlingens uppkomst och apostlarnas tidiga missionsresor skrevs i början av 60-talet måste hans evangelium ha författats omkring år 60.

Johannes bosatte sig i Efesos någon tid före Jerusalems förstörelse år 70. Där levde och verkade han - med undantag för några år då han var förvisad till ön Patmos - till sin död omkring år 100. Det antas att han författade sitt evangelium i Efesos ett par år innan han dog, dvs omkring år 98-99.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skrevs evangelierna efter år 70?
Jerusalems förstörelse var den mest fruktansvärda upplevelse som drabbade det judiska folket vid vår tideräknings början.

Utombibliska bevis för Jesu existens
Det må råda delade meningar om vem han egentligen var, men att Jesus har existerat är det ingen seriös forskare eller historiker som hyser något tvivel om.

Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Var Jesus analfabet?
Det finns inga skrifter bevarade efter Jesus. Bara böcker om honom. Varför skrev han inget själv? Kunde han inte läsa och skriva?

Är Markusevangeliet baserat på Josefus verk?
Samtida personer, som stod Markus nära, uppger att han skrev sitt evangelium på uppdrag av den kristna församlingen i Rom i samband med att han själv vistades där på 60-talet.

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Finns det någon förteckning över de böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.