Följ Bibelfrågan på Facebook

Katoliker, ortodoxa och protestanter

Bibelfrågan: Frågor och svar

Läromässigt, när det gäller själva grunden, tron på att Jesus är Kristus (dvs Messias) och att var och en som tror på honom får evigt liv, är det ingen större skillnad mellan de olika kristna kyrkorna.

Fråga: Vad avser de tre kyrkorna (ortodox, protestantisk, katolsk)? (S.N.)

Den katolska och den ortodoxa kyrkan är de två ursprungliga västliga och östliga grenarna av den kristna församling som grundades i Jerusalem för snart 2000 år sedan. Den katolska utvecklades med sitt centrum i Rom, medan den ortodoxa utgjordes av församlingarna i den östra delen av Romarriket.

Den viktigaste skillnaden mellan dem är att den romersk-katolska kyrkan betraktar biskopen av Rom (dvs påven) som högste ledare för alla kristna, medan den ortodoxa kyrkan inte accepterar påvens överhöghet. Den har över huvud taget ingen central makt utan består av självstyrande kyrkor som alla har samma trosuppfattning och gudstjänstordning men leds av sina respektive biskopar.

Den protestantiska kyrkan uppstod genom en utbrytning ur den katolska kyrkan på 1500-talet. I likhet med den ortodoxa kyrkan accepterar den inte påven som högste ledare. Den består av mängder av fristående församlingar och samfund (typ Pingströrelsen, Svenska Missionskyrkan, Svenska kyrkan etc) och har ingen gemensam central ledning, utan varje samfund har sin egen högsta ledning.

Läromässigt är det däremot ingen större skillnad mellan de olika kristna kyrkorna (snarast handlar det om att man lägger tonvikten på olika saker i bibelns budskap). Själva grunden - tron på att Jesus är Kristus (dvs Messias) och att var och en som tror på honom får evigt liv - är densamma. Främst är det organisationen, gudstjänstformen, olika rituella detaljer, utsmyckningar, reglerna för prästerna och medlemmarna etc etc som skiljer sig, dvs rent praktiska saker som inte har ett dugg med den egentliga tron på Kristus att göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Den viktigaste skillnaden mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan i dag är synen på påvens roll.

Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Vilken är den riktiga, kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Kristna sekter
Varför har det plötsligt uppstått så många olika sekter inom kristenheten?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.