Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är skrivet om Människosonens död?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: En fråga ang. Matt. 26: 24. "Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom; men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd! Det hade varit bättre för den människan, om hon icke hade blivit född." Jag undrar vad som är skrivet om människosonens bortgång? Är det en eller flera skrifter? (J.)

Det anses att när Jesus talar om hur Människosonen ska "gå bort", nämligen genom att en av hans vänner förråder honom, så syftade han på Psalm 41:10:

"Också min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, han trampar på mig."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Finns det någon förteckning på alla de profetior om Messias i Gamla testamentet som uppfylldes av Jesus?

De första kristnas budskp
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Vilka profeterade om "nasarén"?
I Matteus 2:23 står det att Josef och Maria bosatte sig i Nasaret "för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré". Vilka profeter är det han syftar på?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Var Judas en förrädare?
Var Judas verkligen en förrädare? Om profetian säger att någon kommer att förråda Messias, är då Judas en förrädare? Han blev ju utvald till rollen, så att säga. Hur kan man då klandra honom?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.