Följ Bibelfrågan på Facebook

Gud, klimatförändringar och naturkatastrofer

Bibelfrågan: Frågor och svar

Sett ur ett profetiskt perspektiv, och med utgångspunkt från Guds löften och varningar, är den nuvarande tendensen i fråga om allt större vädermässiga ytterligheter inte någon överraskning.

Fråga: Är de allvarliga klimatförändringarna och medföljande naturkatastrofer Guds straff? (U.K.)

Gud - som skapat allting, himmel och jord - är också den som upprätthåller och styr alla universums och jordens krafter, alla de krafter som skapar jordens väder (Hebr 1:2-3). Gud har inrättat de lagar - naturlagar eller universella lagar - som styr hela vår tillvaro. Och han uppmanade redan de första människorna att följa hans lagar, följa hans ord och vilja, "vårda jorden", råda över jorden - kort sagt sköta den som en gåva från Gud. Han uppmanade dem att ta hand om naturen, växterna och djuren på ett sätt som inte förstör och skadar.

Vi har inte lyckats alltför bra med det...

Är då de våldsamma väderkatastrofer som drabbat oss - översvämningar, laviner, jordskred, snöoväder,växthuseffekten, den globala uppvärmningen etc - Guds straff? På sätt och vis kan man nog säga att många av de naturkatastrofer som drabbar oss är "gudomliga straff", eftersom de förvisso är en följd av våra brott mot gudomliga lagar. Inte så att Gud sitter som en kosmisk domare och dirigerar förödande tornados över länder, låter tusentals oskyldiga dränkas i jättevågor, vidgar ozonhål etc etc, men i många fall är detta "straffet" - de oundvikliga konsekvenserna av att vi inte har följt Guds vilja och vårdat hans skapelse så som vi borde ha gjort utan på mängder av områden brutit mot de fysiska lagar som i sista änden påverkar klimatet, vädret och naturförhållandena i stort.

Och enligt bibeln kommer vi att fortsätta att nonchalera Guds vilja - och det kommer att straffa sig.

När Jesus fick frågan om vad som skulle vara karakteristiskt för ändens tid och utgöra tecknen på att hans återkomst som konungarnas Konung närmde sig, nämnde han bland annat stora naturkatastrofer som något som "måste komma". Detta återkom han även till i den uppenbarelse han gav aposteln Johannes om händelserna i de yttersta dagarna.

Bibeln talar om våldsamma jordskalv och dånande jättevågor, träd och grönska som förbränns av solens hetta, vatten som förgiftas och hav som förvandlas till blod - "tecken" som i stor utsträckning kan vara en följd av vårt eget agerande.

Så sett ur ett profetiskt perspektiv, och med utgångspunkt från Guds löften och varningar, är en utveckling mot allt kraftigare vädermässiga ytterligheter, växthuseffekt med stigande temperaturer och förändrat klimat med allt fler och intensivare torkperioder och snöoväder, dödsbringande översvämningskatastrofer, orkaner, vulkanutbrott, tsunamis och tornados - med hunger, svält och sjukdomsepidemier i släptåg - inte någon överraskning...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristet miljöansvar
Bibeln visar klart att med kärleken till Gud följer en aktning och en respekt för hans skapelse, för den värld han gett oss att vårda, för naturen och djuren.

Vad är kristen etik?
Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen?

Gud, människan och djuren
Det är vår uppgift att utöva vår makt över skapelsen - över djuren och naturen - i enlighet med Guds egen moraliska vilja.

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.