Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför 40 år i öknen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Först efter Mose död lyckades israeliterna etablera sig i Kanaan som sedan delades upp mellan de 12 stammarna.

Fråga: Varför vandrade isreliterna i öknen i 40 år när man idag har sett att om man vandrar från egypten till israel så tar det bara 1,5 år? (P.T.)

Det handlade inte om att man gick i cirklar eller inte hittade vägen. (Den kortaste vägten skulle faktiskt inte ha tagit dem mer än några veckor att gå.) Israeliterna ledare, Mose, lät avsiktligt folket fortsätta att leva som nomadiska herdar i öknen (liksom de gjort före tiden i Egypten) för att de skulle knytas samman som ett folk med fasta lagar och regler och bli starka nog att kunna erövra Kanaan.

Israeliterna gjorde tidigt försök att ta sig in i Kanaans land men slogs tillbaka av de folk som bodde där. Till slut - efter Mose död - lyckades de att etablera sig i området som sedan delades upp så att var och en av Israels 12 stammar fick ett landområde där man slutligen blev bofasta.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jahve och judarnas egen stat
Guds existens var en självklarhet bland hebreerna sedan urminnes tider, men det var först på Mose tid man började kalla Gud för Jahve eller Jehova.

Hur kunde israeliterna gå över Röda havet?
'Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land...'

Och Gud förhärdade faraos hjärta...
Herren sade till Mose: ”Gå till farao. Jag har själv förhärdat honom och hans män för att jag skall kunna göra dessa tecken mitt ibland dem." Om Gud förhärdat honom - förstockat hans hjärta, som det en gång stod - hade ju knappast farao någon chans att göra som Moses önskade, att frige det judiska folket. Ens om han ville... Varför förhärdade Gud farao och hans män? Hur var det med faraos fria vilja?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Vad hände med farao efter israeliternas flykt?
Vilken farao var det som regerade i Egypten vid tidpunkten för israeliternas flykt från slaveriet och vad hände sedan medan honom? Dog han också i Röda havet?

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Hur stort var landet som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.