Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Ave Maria

Fråga: Jag skulle vilja veta hur bönen 'Ave Maria' går och varför den bara används av katoliker och inte av protestanter. (T.A.)

Svar: Bönen "Ave Maria" är en av de vanligaste bönerna inom den romersk-katolska kyrkan. Den första delen av bönen har använts sedan 1000-talet och den består av två citat ur Lukasevangeliet, Luk 1:28 och 1:42. Den andra delen tillfogades på 1400-talet och den är en vädjan till jungfru Maria om förbön.

Bönen i sin helhet lyder så här:

Hell dig, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt
Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Skälet till att protestantiska kristna endast ber till Gud (Fadern eller Sonen) och inte till Maria eller något annat helgon är Jesu egna ord i bibeln:

"Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka"

Det är Jesu egna ord i Matt 4:10.

Tanken att någon skulle tillbe Maria var följaktligen helt främmande för den tidiga kyrkan. Och inte bara på grund av Jesu ord ovan, utan på grund av det enkla faktum att hon själv var en av medlemmarna i den första kristna församlingen...

Och det är så protestantismen ser Maria - en människa som fick ett oerhört stort uppdrag, att bli mor till världens frälsare, men som ändå själv var en helt vanlig människa, inte på något sätt ofelbar eller fullkomlig, odödlig eller gudomlig.

En bön till Maria är således en bön till en kvinna som levde för 2 000 år sedan, och som nu vilar i väntan på den uppståndelsens morgon då hon får se sin son igen - som konungarnas Konung.

Innebär det då att en troendes vädjan till Maria att hon, i egenskap av vår frälsares mor, måtte be sin son om att ha medkänsla med oss syndare - vilket ju är vad bönen "Ave Maria" egentligen är - "aldrig himlen når"?

Jesus gjorde en gång en jämförelse mellan Gud och en mänsklig far:

"Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om ett bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?" (Matt 7:10-11)

Om en mänsklig pappa hör sitt barn ute på gården ropa på mamma för att barnet gjort sig illa, så springer pappan naturligtvis dit för att hjälpa och trösta.

Och Gud är mer fullkomlig än någon mänsklig far...

"Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Matt 7:7-8)

Det finns ingen anledning att tro annat än att en vädjan riktad till Jesu mor inte drunknar i det kosmiska mörkret utan går vidare till den Gud som gav henne förmånen att få föda Messias, och att han hör varje bön som ytterst, och innerst inne, ändå är riktad till honom.

Om vi ropar på vår Far och ber honom om något, så hör han oss och bryr sig och gör allt för oss - även om man är uppvuxen och uppfostrad som katolik och ropar "via Maria"!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Marias födelse
Egentligen vet vi inte mycket mer om Maria än att hennes far hette Joakim och hennes mor Anna.

Jungfru Maria i apokryferna
Vad står det om Maria (Jesus mamma) i de apokryfiska skrifterna som man inte tog med i bibeln?

Vad hände sedan med Josef och Maria?
Såvitt jag kan se nämner bibeln inget om Jesu föräldrar, Josef och Maria, efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd? Vad hände med dem?

Jesu mormor och morfar
Maria, Jesu mor, var dotter till Eli (Joakim) och hans hustru Anna.

Hur kunde Maria bli gravid utan sex?
Det som hände den där gången för drygt 2000 år sedan var enligt bibeln en unik händelse.

Förblev Maria oskuld?
Finns det något stöd i bibeln för uppfattningen att Maria inte födde fler barn efter Jesus?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...