Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Förblev Maria oskuld?

Fråga: Enligt Bibelfrågan skulle det inte finnas något stöd för Jungfru Marias Eviga Jungfrulighet i Bibeln och bland annat citeras Bibelns ord om "Herrens bröder". I själva verket kan det gammalgrekiska ordet för "broder" (adolphe) även betyda "kusin". Det finns även annat som visar att Maria behöll sin kyskhet livet ut. Exempelvis att dessa Jesu "bröder" aldrig nämns som Marias söner, och att Jesus själv alltid benämns Marias son (aldrig "en son" till Maria), vilket vore tillbörligt om hon haft fler barn. Dessutom nämns inga bröder då Josef och Maria väntar på Jesus efter hans besök i templet vid 12 års ålder. Därmed visat att Maria aldrig hade fler barn än Jesus - Guds Son. (S.T.)

Svar: De nämnda argumenten för att Maria skulle ha förblivit jungfru är i själva verket inget annat än efterhandskonstruktioner, dvs tolkningar i syfte att finna stöd åt den förutfattade - och faktiskt helt grundlösa och dessutom helt omotiverade och oväsentliga - meningen att Maria aldrig under hela sitt liv skulle ha haft sexuellt umgänge med sin make.

Man kan naturligtvis utgå från uppfattningen att Maria förblev oskuld (varför man nu skulle göra det?) och sedan söka efter tänkbara tolkningar som skulle kunna stödja denna förutfattade åsikt, men det är knappast ett objektivt och förutsättningslöst sätt att läsa Bibeln. Den som läser evangelierna (och NT som helhet) utan några förutfattade meningar, utan att ha fått vare sig katolsk eller annan undervisning, får absolut inte intrycket att Maria skulle ha levt utan sex hela livet. Det finns över huvud taget inte en antydan i den riktningen i Bibeln.

(Att Bibeln inte nämner några syskon då den berättar att Jesu föräldrar väntade på honom vid påskhögtiden är inte underligare än om en tidning berättar att "den lille vilsekomne pojkens oroliga föräldrar stod och väntade vid informationsdisken på varuhuset" och inte nämner att hans syskon också stod där. Det säger absolut ingenting om huruvida han har några syskon eller inte.)

Vad det gäller texterna som nämner Jesu bröder och systrar så är det förvisso helt riktigt att orden adelphoi och adelphai även kan betyda manliga och kvinnliga kusiner. Men när exempelvis Luk 8:19 berättar om hur "Jesu mor och adelphoi" sökte upp honom är trots allt den naturliga slutledningen att det faktiskt var Jesu mor och bröder som sökte upp honom. Att tänka sig att Jesu mor och kusiner skulle söka upp honom är ju trots allt mer långsökt än att det faktiskt var hans mamma och syskon.

Även om ordet adelphoi skulle kunna betyda andra släktingar än bröder, är alltså den givna översättningen i sammanhanget "bröder". Det finns helt enkelt inget skäl att tro att evangelisten inte menar "bröder"?

När Matt 13:56 beskriver hur människorna i synagogan ställde frågan: "Är inte det här snickarens son? Heter inte hans mamma Maria och hans adelphoi Jakob och Josef och Simon och Judas? Och hans adelphai - bor de inte här allihop?", så är det helt uppenbart att de talar om Jesu familj, hans föräldrar och syskon - inte föräldrar och kusiner (!).

Dvs - även om de ord som i sammanhanget naturligast översätts med ´"bröder" och "systrar" skulle kunna översättas med "kusiner" - vad finns det för skäl att tro att författaren inte menar det självklara "bröder" och "systrar"?

Om man ska översätta ett ord med något annat än det mest logiska och sannolika, så måste det finnas starka skäl till det. Ingenstans i Nya testamentets berättelse om Jesus finns det något skäl att översätta adelphoi och adelphai med något annat än "bröder" och "systrar". Det enda skälet är att man av någon outgrundlig anledning vill att Maria ska ha avhållit sig från sex hela livet - en önskan som bara kan ha sin grund i uppfattningen att sex skulle vara någonting orent som inte "jungfru Maria" ska ha befattat sig med - och därför föredrar att läsa in en osannolik tolkning av ordet.

Därmed inte sagt att inte Maria kan ha levt celibat hela livet och att de adelphoi och adelphai som nämns var kusiner eller Josefs barn i ett tidigare äktenskap (om han var änkling), men något stöd för den uppfattningen finns inte i Bibeln, utan det handlar i så fall enbart om rena spekulationer och gissningar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad hände sedan med Josef och Maria?
Såvitt jag kan se nämner Bibeln inget om Jesu föräldrar, Josef och Maria, efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd? Vad hände med dem?

Jungfru Maria i apokryferna
Vad står det om Maria (Jesus mamma) i de apokryfiska skrifterna som man inte tog med i Bibeln?

Hur gamla var Josef och Maria när de gifte sig?
Jag undrar om det går att få veta hur gammal Josef var, när han äktade Jungfru Maria, Jesu Moder?

Förblev Maria jungfru hela livet?
Vad hände med Jesu pappa? Han nämns inte ens vid korsfästelsen. Och vad hände sedan med Maria? Förblev hon ogift (och jungfru)?

Levde Josef och Maria i celibat hela livet?
Hur ställer sig den protestantiska kyrkan till den katolska uppfattningen att Josef och Maria levde hela livet i ett äktenskap som var platoniskt, dvs i celibat?

Säger profetian 'ung flicka' eller 'jungfru'?
Jag har läst att Messiasprofetian i Jesaja inte behöver översättas med att han ska födas av en jungfru, utan att ordet lika gärna kan betyda 'ung kvinna'? Vad finns det då för skäl att översätta just med 'jungfru'?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...