Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Levde Josef och Maria i celibat hela livet?

Fråga: Hur ställer sig den protestantiska kyrkan till den katolska uppfattningen att Josef och Maria levde hela livet i ett äktenskap som var platoniskt, dvs i celibat? (M.S.)

Svar: Skälet till att katolska kyrkan menar att Josef och Maria levde i celibat hänger ju samman med synen på sex som någonting syndigt. Dvs, det skulle på något sätt orena Maria - befläcka henne - om hon inte för evigt förblev jungfru...

Något stöd för den tanken finns absolut inte i bibeln. Det finns inget skäl till att över huvud taget komma på idén att de inte skulle ha levt som vilket normalt gift par som heolst. Tvärtom säger bibeln att Jesus hade minst sju syskon, både bröder och systrar.

"När Jesus hade avslutat sina liknelser, lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad (Nasaret), och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: "Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Joses och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss?" (Matt 13:54-56)

I Joh 7:5 påpekas för övrigt att "inte heller hans bröder trodde på honom". Men åtminstone ett par av dem blev senare omvända. Jesu bror Jakob blev ledare för församlingen i Jerusalem (ett av hans brev finns bevarat i Nya testamentet). I Gal 1:18-19 nämner Paulus att han inte bara träffat Petrus utan även "Herrens bror Jakob" i Jerusalem.

Jesu bror Judas (som antas vara författare till Judas bok i Nya testamentet) gifte sig - vilket säkert också de övriga syskonen gjorde - och fick barn och barnbarn. Hans barnbarn fanns bland dem som ställdes inför den romerske kejsaren Domitianus därför att de vägrat svära den officiella eden. Dessutom räknade de sig som Davids ättlingar, vilket kunde betyda upprorstendenser.

Domitianus slog emellertid fast att de var fullständigt harmlösa människor, som förtjänade sitt livsuppehälle med sina händers arbete, och därför försatte han dem på fri fot igen. De levde ända till kejsar Trajanus (98-117) tid.

Den allmänna uppfattningen inom den protestantiska kyrkan är således att Maria förvisso var jungfru när hon födde Jesus, men att detta inte berodde på att sex skulle vara syndigt eller befläckande på något sätt, utan enbart på det faktum att Jesus avlades av Guds ande. Men efter Jesu födelse fick hon många fler barn, alla avlade på ett fullt naturligt - och syndfritt - sätt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och sex
Vad har kristna för syn på sexualiteten mellan man och kvinna?

Var celibat förbjudet på Jesu tid?
Enligt boken 'da Vinci-koden' var det på Jesu tid förbjudet i lag för en jude att vara ogift. Hur kan då bibeln påstå att Jesus levde i celibat?

Förblev Maria oskuld?
Finns det något bibliskt stöd för uppfattningen att Maria behöll sin kyskhet livet ut?

Borde inte Jesus varit gift?
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig?

Esseerna
Genom att vända sig bort från det judiska samhället och leva i klosterliknande gemenskap försökte esséerna uppnå det avskilda och 'rena' liv som de ansåg att det sanna prästerskapet skulle leva.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...