Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Fler himmelsfärder i Bibeln?

Fråga: Berättar inte bibeln om fler himmelsfärder än Jesus? Elias, till exempel? Hur kunde då Jesus säga att ingen farit upp till himlen före honom? (U.L.)

Svar: Jesus säger mycket riktigt uttryckligen att "ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen: Människosonen" (Joh 3:13). Med utgångspunkt från dessa Jesu egna ord är det alltså uppenbart att det i Elias fall inte rörde sig om någon färd upp till himlen, till "Guds boning". Och det är också vad man kan konstatera om man tar en lite närmare titt på den upplevelse som Elia var med om.

Elia var en av Israels främsta profeter. Allt tyder på att han var från Tisbe, som tros ha varit en by i landet Gilead, öster om Jordan, men bodde i Gilgal. Han bar en grov dräkt av kamelhår och hade ett läderbälte om midjan (2 Kon 1:8) Han började sin långa karriär som profet i Israel under kung Ahab, ca 871-852 f Kr, och fortsatte sedan sin verksamhet under Ahabs son Ahasja (1 Kon 22:51).

Till slut kom dagen då Elia måste lämna över sin mantel, sitt profetiska uppdrag, till Elisha, som han utsett till sin efterträdare flera år tidigare. Elia hade sedan en tid känt till att hans uppdragsgivare snart skulle hämta honom, och en dag fick han uppmaning från Herren att bege sig till floden Jordan och gå över till motsatta stranden, där han skulle hämtas upp. Elisha följde med honom - liksom femtio man ur profetskaran från Jeriko, som emellertid stannade kvar på sin sida av floden när Elia och Elisha gick över.

Bibelns beskrivning av det som hände sedan är mycket kort och koncis och grundar sig utan tvekan på den upplevelse som Elisha och de övriga ögonvittnena hade av den chockartade händelsen:

"Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen" (2 Kung 2:11)

Profeterna som stått på andra sidan floden och bevittnat hela händelsen var chockade och när Elisha kom tillbaka till deras sida av Jordan sa de:

"'Vi har femtio duktiga karlar här, låt dem gå ut och leta efter din mästare. Kanske har Herrens ande burit iväg honom och kastat honom på ett berg eller i en dal någonstans.' - 'Nej, skicka ingen', sade Elisha, men profeterna bad honom så enträget att han till sist gav efter och lät dem skicka ut de fem männen. De letade i tre dagar utan att finna Elia" (2 Kung 2:16-17)

Men for verkligen Elia "till himlen"? Blev han "upptagen till Gud"? Nej, inte alls. Elia fick i stället ett nytt uppdrag och åtminstone fem år efter "himmelsfärden" var han fortfarande verksam. Sista gången han omnämns i bibeln ärr han profet i landet Juda, under slutet av kung Jorams regim (2 Krön 21:12-15 och 2 Kon 8:16). På grund av kungens onda handlande skriver Elia ett brev till honom där han uttrycker Guds fördömande av kungens agerande.

Hela förklaringen ligger i innebörden av ordet "himmel".

Det hebreiska ordet är shamayim, som alltid skrivs i pluralis, dvs "himlarna", och det kan användas i ett otal sammanhang.

Båtar som kastas omkring på ett stormpiskat hav sägs till exempel fara "upp mot himmelen, ner i djupen", och i berättelsen om Babels torn sägs att människorna avsåg att skapa en byggnad som räckte "upp i himmelen" (1 Mos 11:4), dvs en "skyskrapa" (där uttrycker vi oss på ett liknande "bildligt" sätt, eftersom ju höghusen knappast "skrapar mot skyn"). Likaså flyger fåglarna "under himmelen", och då betecknar ordet själva det "blå valvet" över oss.

Ordet shamayim (himlarna) omfattar följaktligen allting över jordytan - upp genom atmosfären där vindarna blåser, blixtarna ljungar och moln och regn bildas (Ps 78:26, Luk 17:24 och 1 Kon 18:45), upp i rymden, till andra himlakroppar (Apg 1:10-11, Jes 13:10 och Hebr 11:12) och till sådant som har med det gudomliga, andliga, himmelska tillståndet att göra (1 Kor 15:40), den plats där Gud är.

Uttrycket "himlen" är alltså väldigt omfattande. Samtidigt som det kan syfta på rymdens oändliga vidder och de miljarder stjärnor och planeter Gud har skapat där, kan det syfta på vår närmaste atmosfär, "luftrummet" över oss, eller något som bara är "högre än vanligt".

Elias färd med den lysande, brinnande "vagnen" borde således snarare beskrivas som en "flygresa" eller en "rymdfärd" än en "himmelsfärd", eftersom han i själva verket bara fördes till en annan plats för att fortsätta sin verksamhet som profet där.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Blir vi änglar när vi dör?
Varifrån kommer änglarna? Blir vi änglar när vi dör?

Förklaring till Jesu förklaring
Hur ska man tolka det som hände på Förklaringsberget när Jesus träffade Moses och Elia?

Jesu återkomst och uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

Kristi himmelsfärdsdag
Varför firar man Kristi himmelsfärdsdag?

Änglarna i bibeln
Vad står det i Bibeln om änglarna? Jag skulle vilja ha tips på några olika ställen som beskriver hurdana änglarna är, osv.

Liv i rymden - ett hot mot kristendomen?
Vad händer med den kristna tron om det visar sig att det finns intelligenta varelser ute i universum?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...