Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Har man ändrat i Guds ord?

Fråga: I den gamla versionen av bibeln står det vissa exempel för vilka straff som är lämpliga för olika brott. (Till exempel så är straffen värre för kvinnor och homosexuella ska straffas med stening.) Men i Bibel 2000 står det bara att det är olämpligt eller nåt i den stilen. Är det inte fel att ändra i Guds text. (O.B.)

Svar: Man hade väldigt hårda lagar i det gamla Israel för 3-4000 år sedan (och det är ju israeliternas historia som skildras i Gamla testamentet). Och man tycks ha varit oerhört snabba att börja kasta sten på dem som gjort sig skyldig till olika brott - men förhoppningsvis var tillämpningen av lagarna mildare än själva lagarna. (Vad det gäller homosexuella finns det tyvärr åtskilliga än i dag som gärna skulle ta till stenar för att göra slut på dem...)

De här gamla hebreiska lagarna finns återgivna i Moseböckerna i bibeln och de har inte ändrats (kan inte ändras) i våra nya bibelöversättningar. De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör ju fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.

(Det har över huvud taget aldrig varit möjligt att plocka bort eller lägga till någonting, eftersom man väldigt tidigt började göra kopior av manuskripten som spreds åt alla håll och kanter, och den som hade velat ändra någonting skulle isåfall ha varit tvungen att leta upp alla kopior runtom i världen och ändra i allesamman.)

Att det däremot ibland uppstår små skillnader i olika översättningar beror på att språkforskarna har fått bättre kunskaper om vad ett ord i exempelvis forntida hebreiska egentligen betydde (och vilken innebörd man lade i ett visst ord på den tiden). Följden blir ofrånkomligen att den nya översättningen skiljer sig lite från de äldre (precis som en nyöversättning av Homeros skrifter skiljer sig från en äldre översättning från 1800-talet), men den nya översättningen är då förhoppningsvis mer korrekt än den tidigare.

Ibland är det också så att man helt enkelt inte vet säkert vad författaren menade med ett visst ord. På svenska kan vi ju som exempel ta ordet slå, som kan betyda både "besegra" (i en match eller någon annan sorts kamp) och "klippa till". Då är det sammanhanget som får avgöra, liksom kännedomen om vilken innebörd man vanligtvis lade i ordet etc etc.

Slutligen förändras också det språk man översätter till. Många ord som användes i 1917 års Bibel har försvunnit ur svenskan och ersatts med andra. Då måste man använda ord och formuleringar som ingår i vårt nutida språk, vilket gör att många som varit vana att läsa den gamla översättningen upplever det som att man "ändrat i Guds ord".

När det gäller gamla skrifter (och då menar jag inte bara bibeln) pågår det för övrigt ett ständigt forskningsarbete för att tolka och förstå hur olika ord användes och förstods under olika historiska perioder - och hur de bäst ska versättas för att uppfattas på samma sätt av dagens läsare som dåtidens läsare uppfattade dem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken översättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Svenska bibelöversättningar
Den första översättningen till svenska av hela bibeln påbörjades år 1526.

Fel och motsägelser i bibeln
Alla fel och motsägelser i bibeln visar väl klart att bibeln inte är en ofelbar Guds ord?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vad betyder ordet "bibeln"?
Ordet kommer ursprungligen från det grekiska biblos som betyder 'papyrusbast', dvs det material man skrev på.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...