Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hermas "Herden"

Fråga: Vem eller vad är Hermas herden? Är det en bok som heter så eller är det han som skrev den? Är det en apokryf? (F.I.)

Svar: "Herden" är en profetisk-apokalyptisk skrift från Rom, som författades i första hälften av det andra århundradet (före år 140). Man trodde länge att författaren var den Hermas, som finns omnämnd i Rom 16:14, dvs en apostlalärjunge.

Boken består av tre delar - "syner", "bud" och "liknelser" (allegorier). I centrum för den långa skriften står budskapet om en att Gud har gett alla en sista möjlighet att omvända sig och göra bot och bättring före Jesu återkomst. Här finns änglauppenbarelser, drömsyner, liknelser, massor av färgstarka bilder i profeternas stil, som kommer och växlar och försvinner, liksom en rad botsförmaningar. "Herden (därav bokens namn) i sin ruggiga fårskinnspäls", dvs botens ängel, håller ett strängt och straffande tal med Jesu återkomst för ögonen.

Skriften blev mycket populär, och den lästes länge vid gudstjänsterna, sida vid sida med våra heliga skrifter. Den antogs dock inte i den västra kyrkans nytestamentliga kanon (de bibelböcker som ansågs vara "äkta" och inspirerade av Gud) eftersom den inte var av apostoliskt ursprung. I den östra kyrkans kanon antogs den däremot till en början, men så småningom började man även där följa samma princip som kyrkan i Rom, dvs att en skrift som skulle ingå i bibeln måste ha ett apostoliskt ursprung, så fr o m det tredje århundradet ingick den inte heller i den östra kristenhetens nytestamentliga kanon.

Huruvida den ska klassas som en apokryf eller inte är en tolkningsfråga. Nya testamentets apokryfer är en samling skrifter av olika slag. De flesta av dem har aldrig ens varit påtänkta som bibliska, heliga skrifter), och det finns inte heller någon allmänt accepterad förteckning över Nya testamentets apokryfer eller någon allmänt accepterad princip för klassningen av denna litteratur.

Numera brukar man under beteckningen "nytestamentliga apokryfer" sätta alla kristna skrifter från de första tre århundradena med undantag för de som författats av de apostoliska fäderna (en rad gammalkyrkliga författare som stod apostlatiden nära och till vilka Hermas måste räknas), liksom apologeternas försvarsskrifter för den kristna tron och sådant som kyrkofäderna skrivit.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Finns det någon förteckning över de böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes?

Kristendom och gnosticism
Gnosticismen är ett samlingsnamn för en rad vishetsläror som florerade i länderna runt Medelhavet och i Mellanöstern århundradena före Kristi födelse.

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det nämligen mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Varför accepterar inte kyrkan Thomasevangeliet?
Varför tog inte kyrkan med lärjungen Thomas evangelium när man bestämde vilka böcker som skulle finnas med i Nya testamentet?

Petrusevangeliet och Nya testamentets apokryfer
Vad handlar Petrusevangeliet och de andra s.k. nytestamentliga apokryferna om?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...