Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Utelämnade nytestamentliga skrifter

Fråga: Jag vore intresserad av att få veta vilka böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes. Finns det någon sådan förteckning? (K.R.)

Svar: Att svara på frågan vilka böcker som inte har kommit med i Nya testamentet är en omöjlighet, eftersom vi - av naturliga skäl - inte känner till dem. Det författades ju mängder av brev och skrifter av olika slag även på den tiden, och vilket material som inte ansågs vara av ett sådant värde att det bevarades har vi ingen aning om, just därför att det inte bevarades.

Många brev var - precis som brev som skrivs i dag - av sådan karaktär att de inte på något vis var allmängiltiga, utan bara av ett direkt personligt intresse för mottagaren/mottagarna. De sparades följaktligen inte. Andra brev innehöll så mycket som var av värde för församlingens undervisning att man sparade dem, kopierade dem och använde dem i arbetet - och så småningom kom de att fogas in i församlingens samling av "heliga skrifter", dvs Nya testamentet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Varför läser kristna mest Nya testamentet?
Gamla testamentets profeter talar om att Gud en dag skulle sända en ’Messias’ som skulle förvandla hela världen till ett Guds rike.

Vilka skrifter godkände kyrkan?
Vilka var de krav kyrkan ställde för att en skrift skulle tas med i Nya testamentet?

Fel och motsägelser i bibeln
Jag har sett sajter på Internet med uppräkningar av massor av fel och motsägelser i bibeln. Det visar väl hur klart som helst att bibeln bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

Har man ändrat i Guds ord?
De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...