Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varför läser kristna mest Nya testamentet?

Fråga: Jag är intresserad av religion och har en fråga som jag inte riktigt förstår. Varför läser främst kristna Nya testamentet? (J.)

Svar: Att kristna i första hand läser Nya testamentet beror på att det är de skrifter som handlar om Jesus Kristus och hans efterföljare - de "kristna".

Jesus själv, liksom hans lärjungar (elever) och andra anhängare var ju judar, och deras heliga skrifter var de böcker som ingår i det som vi kallar "gamla testamentet". De böckerna handlar om hur Gud utsåg Abrahams ättlingar till sitt eget folk, som han skulle använda för att visa hela mänskligheten att vi alla gör klokast i att följa Guds vilja.

I Gamla testamentet finns en massa profetiska böcker som bland annat talar om att Gud en dag skulle sända en "Messias", en kung som Gud själv utvalt och som skulle förvandla hela världen till ett "himmelrike" eller ett "Guds rike".

För snart 2000 år sedan framträdde en snickare från staden Nasaret i Galileen som förklarade att han var den Messias man väntat på. Han samlade en massa elever omkring sig och undervisade dem om Guds vilja och hur man skulle leva för att få en plats i Gudsriket när han upprättade det. Så småningom blev han avrättad, misstänkt för att ha försökt uppvigla folk att göra uppror med den romerska ockupationsmakten, men tre dagar efter avrättningen och begravningen träffade hans anhöriga och vänner honom igen.

Han fortsatte att undervisa dem, precis som innan, och nu var de bergfast övertygade om att han verkligen var sänd av Gud - den Messias som de gamla profeterna hade utlovat. Han hade ju uppstått fastän han bevisligen varit död och begraven.

Efter att ha varit tillsammans med sina elever i en och en halv månad lämnade han dem på ett minst sagt dramatiskt sätt - under ett besök på Olivberget utanför Jerusalem togs han bort från jorden i något som såg ut som ett moln. Dessförinnan hade han sagt åt sina elever att gå ut i hela världen och göra alla människor till hans elever - berätta för folk hur de skulle leva för att få en plats i Guds rike när han kom tillbaka för att upprätta himmelriket här på jorden.

Hans lärjungar, som alltså snart började kallas för "kristna", eftersom de trodde att Jesus var Kristus (Messias), lydde och här och där i Palestina, liksom runtom i hela Medelhavsområdet, började det bildas grupper med judar som var övertygade om att Jesus var den Messias de väntat på. Så småningom skrev man ner berättelserna om Jesu liv och vad han undervisat - och de här berättelserna, liksom en mängd brev som lärjungarna skrev till de olika "Jesusförsamlingarna" sparades och användes i synagogorna. Till slut satte man ihop alla de här skrifterna till en helhet som man kallade för "Nya testamentet". Detta "nya testamente" har man sedan fortsatt att använda inom den kristna kyrkan.

Men eftersom det Gamla testamentet - som ju var den "bibel" som Jesus och hans lärjungar använde - utgör själva "bakgrunden" till hela Jesu verksamhet (det är till exempel där alla profetiorna om Messias finns), använder man även det. Det anses också vara Guds ord, i precis lika hög grad som det nya testamentet, men det är mer inriktat just på det judiska folket och dess historia och uppgift som "Guds egendomsfolk".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många tror på bibeln?
Hur många som tror på bibeln vet nog ingen, men det är bara de kristna som har hela bibeln som sin heliga skrift.

Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Vad betyder ordet 'bibeln'?
Ordet kommer ursprungligen från det grekiska biblos som betyder 'papyrusbast', dvs det material man skrev på.

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...