Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var finns himmelriket?

Fråga: Sa Jesus att himmelriket fanns "mitt ibland" oss eller "inom" oss? Folkbibeln och Bibel 2000 översätter Lukas 17:20-21 olika. (O.E.)

Svar: Ingetdera. Det är över huvud taget inte "oss" Jesus talar om, utan de representanter för det religiöst-politiska fariseiska partiet som frågade honom när Guds rike skulle komma. Lkväl har det här uttalandet lett till att många fått uppfattningen att gudsriket eller himmelriket är någonting som finns inom oss, i vårt hjärta.

I själva verket är det naturligtvis helt uteslutet att Jesus skulle säga till fariseerna - de som var mer negativa till honom och hans förkunnelse än de flesta och dessutom var de som Jesus gång på gång anklagade för hyckleri och otro - att Guds rike bodde i deras hjärtan...

Dessutom är det en tanke som det inte finns den minsta antydan till någon annanstans i bibeln, vare sig i evangeliernas återgivning av Jesu undervisning eller i någon annan skrift i Gamla eller Nya testamentet.

Ingenstans i bibeln framställs Guds rike (även kallat himmelriket) som någonting annat än ett i allra högsta grad konkret rike - en politiskt självständig enhet, en stat, med en regent (Messias) och en regering som Gud själv utvalt - ett rike som kommer att dominera över alla andra nationer och slutligen omfatta hela vår värld.

Redan många hundra år före vår tideräknings början förklarade de israelitiska profeterna att Gud en dag skulle sända en "messias" - profeten Daniel beskrev honom som en "människoson" från himlen - som skulle upprätta ett rike på jorden där Guds vilja skulle styra. När Jesus kom var hans budskap just att "Guds rike är nära".

Löftet om detta kommande messiasrike går som en röd tråd genom hela bibeln:

"I de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike..." (Dan 2:44)

"Då skall Herren själv stiga ner från himlen..." (1 Tess 4:16)

"När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, så skall han sätta sig på sin härlighets tron... (Matt 25:31)

"Åt honom [Människosonen] gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras" (Dan 7:13-14)

"Han skall vara konung... och hans rike skall aldrig få något slut" (Luk 1:32-33)

"Herren skall vara konung över hela jorden" (Sak 14:9)

"Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte..." (Dan 3:33)

"Och riket skall tillhöra Herren..." (Ob 29)

"Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken" (Upp 2:26)

"Då skall konungen säga...: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse" (Matt 25:33-34)

"Den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet" (Dan 7:18)

"Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden" (Upp 5:9-10)

"De levde och regerade med Kristus" (Upp 20:4)

Vad var det då Jesus sa till fariséerna? Ja, faktiskt rena motsatsen till att Guds rike skulle vaara någonting de haade inom sig...

Han påpekade det paradoxala i att fariseerna, som skulle vara folkets andliga ledare, inte begrep att den dag Människosonen kom för att upprätta Guds rike på jorden, skulle det inte vara något man behövde peka på - någonting som man kunde se "där" eller "här" - utan den dag Riket blev verklighet skulle det vara helt uppenbart för alla (det grekiska ordet entos som här översatts "inom er" betyder ordagrant "i er mitt" och bör naturligtvis lämpligen översättas "mitt ibland er". Så översätts det också i en rad bibelöversättningar till olika språk). Det skulle omfatta hela deras samhälle, hela deras värld.

Och dessutom - om de lyssnade till Guds röst, så skulle de inse att det på sätt och vis fanns där redan nu...

Den person som fått i uppdrag av Gud att upprätta riket, den Messias som profeterna talat om, den "Människoson" som en dag skulle komma på himlens moln, representanten för det kommande messiasriket, fanns mitt ibland dem. Guds rike, personifierat i Jesu gestalt, stod mitt framför dem.

Jesus hade sagt det förr:

"Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er" (Matt 12:28)

Och sedan fortsatte han med att förklara samma sak för sina lärjungar. Han uppmanade dem att inte låta sig förledas av någon som sa att himmelriket var "här" eller "där" (vare sig inom dem eller någon annanstans), för den dag då Människosonen, Messias, kom "på himlens moln" för att förvandla jorden till ett himmelrike skulle de inte kunna undgå att se det.

"Då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma" (Matt 24:21)

"Strax efter de dagarnas nöd... skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet" (Matt 24:29:30)

"Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag" (Luk 17:24)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade "himmelriket på jorden".

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Hur började kristendomen
Hur började kristendomen och hur hänger berättelsen om Moses i vassen samman med kristendomens uppkomst?

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
I Jesu person hade alla 'villkoren', alla de messianska förutsägelserna, blivit uppfyllda.

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...