Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Jämlikhet inom kristendomen?

Fråga: Är mannen och kvinnan jämlika inom kristendomen? Har kvinnan lika rättigheter som mannen i kristendomen? Vad är hennes rättigheter i såna fall och vad får hon inte göra? Och vad är mannens plikt inom kristendomen? (N.T.)

Svar: Att vara kristen är att ha blivit övertygad om att Jesus från Nasaret var och är Messias ("Christos" på grekiska, därav beteckningen "kristen") som Gud sände för att göra det möjligt för alla människor att få evigt liv (vilket var syftet med människan från första början), att han kommer att upprätta ett evigt Guds rike, och att varje människa - oavsett ras, kön, religion, etnicitet etc etc - kommer att få evigt liv och del i detta eviga rike om hon accepterar Kristus/Messias som sin Herre.

Kristendomen är alltså fullkomligt jämlik. Den gör ingen skillnad mellan män och kvinnor. Eller som aposteln Paulus påpekade i ett brev till församlingen i Galatien:

"Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" (Gal 3:28)

Gud skapade människan (dvs alla människor, inte vissa människor) till sin avbild (1 Mos 1:27). Vi må vara utseendemässigt olika på grund av kön, ras, miljö, arv etc, men vi är alla människor och Guds skapelser med samma ursprung och samma slutliga mål, att bli Guds avbilder, och följaktligen har vi också exakt samma värde och exakt samma gudagivna möjligheter och rättigheter, oavsett om vi är män eller kvinnor.

Däremot finns det vissa kristna samfund som av olika skäl menar att män och kvinnor ska ha olika uppgifter inom församlingen, men det är något som inte har någonting med kristendomen (dvs tron på Kristus) att göra, utan är något som har sitt ursprung i de olika sociala miljöer där de kristna församlingarna har bildats och utvecklats under seklernas lopp.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Kristendomens syn på man och kvinna
Paulus understryker att mannen och kvinnan visserligen är olika och även har olika roller i relationen, men trots detta är de i alla avseenden jämbördiga.

Kristet kvinnoförtryck
Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike upprättas på jorden.

Varför så få kvinnor i den 'jämlika' bibeln?
Vare sig vi gillar det eller ej, så har männen spelat den mest framträdande och avgörande rollen i historien.

Kvinnor i bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...